Akkreditointi

AACSB-akkreditointi

AACSB-akkreditointi on yksi tärkeimmistä merkkipaaluista Oulu Business Schoolin historiassa. Vain noin 5 % maailman kauppakorkeakouluista täyttää AACSB:n asettamat laatuvaatimukset ja Oulu Business School on yksi harvoista akkreditoinnin saavuttaneesta pohjoismaisesta kauppakorkeakoulusta.

Akkreditointi tarjoaa Oulu Business Schoolille nykyiseen verrattuna moninkertaisia mahdollisuuksia kansainvälisillä koulutus- ja tutkimusmarkkinoilla. Samalla se nostaa Oulun yliopiston ja Oulun seudun profiilia kansainvälisenä liiketoimintaosaamisen keskittymänä.

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) -akkreditointi on maailman merkittävin kauppakorkeakoululle myönnettävä tutkimuksen ja opetuksen korkean laadun tunnustus. Pohjoismaisista kauppakorkeakouluista AACSB-akkreditointi on Oulu Business Schoolin lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla, Hanken Svenska handelshögskolanilla, Jönköping International Business Schoolilla, BI Norwegian Business Schoolilla, Copenhagen Business Schoolilla sekä Aarhusin yliopiston kauppakorkeakoululla.

AACSB:n akkreditointikriteeristö koostuu 21 standardista, jotka keskittyvät arvioimaan kauppakorkeakoulun toimintaa kolmella osa-alueella. Ne ovat strateginen johtaminen, keskeisten toimijoiden (henkilökunta ja opiskelijat) ja prosessien laatu sekä koulutusohjelmien ja oppimisen laatu.

AACSB-akkreditointiprosessi kestää hakukelpoisuuden kriteerit täyttävältä kauppakorkeakoululta tyypillisesti 3-7 vuotta. Oulu Business School saavutti akkreditoinnin nopeasti, alle kolmessa vuodessa.

ECTS-tunnus

Oulun yliopistolle on myönnetty arvostettu eurooppalainen ECTS-tunnus, joka osoittaa yliopiston toimivan EU:n koulutusjärjestelmille asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Oulun yliopisto on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tunnuksen saanut suomalaisyliopisto. Tunnuksen myöntää Euroopan komissio.

European Credit Transfer and Accumulation System Label (ECTS) -tunnus on korkeakoululle annettu todistus siitä, että se toimii avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tunnuksen myöntämisperusteita ovat opiskelijalähtöisesti kuvatut tutkinto-ohjelmat ja opintojaksot. Se edellyttää opintojen etenemisen selkeää ja yhtenäistä esittämistä osaamistavoitteiden mukaisesti. Muita myöntämisperusteita ovat muun muassa toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016