Kemian tutkinto-ohjelma

Tervetuloa Kestävän kemian tutkimusyksikön ja Kemian tutkinto-ohjelman verkkosivuille! Koulutus-materiaalia löytyy myös teknillisen tiedekunnan verkkosivuilta. Kestävän kemian tutkimusyksikössä tutkitaan biomassan kemiallista (katalyyttistä) muokkausta uusiksi kemikaaleiksi, uusia biomassapohjaisia vedenpuhdistusmateriaaleja (adsorbentteja), kemiallisia (katalyyttisiä) menetelmiä (mm. katalyyttinen märkähapetus, elektrokoagulaatio) teollisten jätevesien käsittelemiseksi sekä edellisiin liittyvää epäorgaanista analytiikkaa. Lisäksi tutkitaan energiaa varastoivia uusia materiaaleja mm. litiumioniakkuihin ja aurinkokennoihin.