Tutkimus

Kestävän kemian tutkimusyksikössä tutkitaan biomassan kemiallista (katalyyttistä) muokkausta uusiksi kemikaaleiksi, uusia biomassapohjaisia vedenpuhdistusmateriaaleja (adsorbentteja), kemiallisia (katalyyttisiä) menetelmiä (mm. katalyyttinen märkähapetus, elektrokoagulaatio) teollisten jätevesien käsittelemiseksi sekä edellisiin liittyvää epäorgaanista analytiikkaa. Lisäksi tutkitaan energiaa varastoivia uusia materiaaleja mm. litiumioniakkuihin ja aurinkokennoihin.

Viimeksi päivitetty: 26.1.2017