AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) tavoitteena on hyödyntää aiemmin hankittua osaamista opiskelijan nykyisissä opinnoissa.

Kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK) hyväksiluetaan aiemmin hankittu osaaminen osaksi opintoja, kun se vastaa jonkin määrätyn KVK:n tarjoaman opintojakson osaamistavoitteita. Nämä tavoitteet käyvät ilmi kielten opinto-oppaiden opintojaksokuvauksista WebOodissa. KVK:ssa voidaan hyväksilukea myös vapaavalinnaisia kieli- ja viestintäopintoja (esim. vaihto-opiskelukohteessa suoritettuja kieliopintoja). Näiden opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää hakijan oma tiedekunta.

Opiskelija on aina aloitteellinen AHOT-prosessin käynnistämisessä. Olennaista on, että opiskelija on jo HOPSia laatiessaan huomioinut AHOT-mahdollisuudet tutkintoon kuuluvissa kieliopinnoissaan.
 

Osaamista voi syntyä muodollisessa koulutuksessa eli jossain koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa (formaali oppiminen). Vaadittavaa osaamista voi syntyä myös epävirallisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa (nonformaali oppiminen) sekä arkioppimisen tilanteissa esimerkiksi ulkomailla opiskellessa tai työskennellessä (informaali oppiminen).

 

1. Tarkista onko sinulla hyväksiluettavaa osaamista:

AHOT - formaali oppiminen

AHOT - nonformaali ja informaali oppiminen

 

2. Miten toimia, jos sinulla on mahdollisesti hyväksiluettavaa osaamista:

Viimeksi päivitetty: 12.6.2018