Rekisteriseloste

Oulun yliopisto tutkii -tietokannan rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 

Oulun yliopisto
Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO

Rekisteristä vastaa 

Ylikirjastonhoitaja
Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO
puh. +358 294 483500

Rekisterin nimi 

Oulun yliopisto tutkii -tietokanta

Rekisterin käyttötarkoitus 

Tietokannan tehtävänä on tuottaa yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan arviointia ja kehittämistä varten tarvittavat tilastoraportit sekä tiedot ulkoisia raportointitarpeita varten. Tavoitteena on keskittää ja tehostaa tieteestä tiedottamista sekä palvella paremmin sekä tutkijan että tiedotusvälineiden tarpeita.

Rekisterin tietosisältö 

Asiantuntijatiedot

Nimi ja yhteystiedot, henkilönumero (henkilötietojärjestelmä), sukupuoli, kansallisuus, oppiarvo, tutkinnon suoritusvuosi, pääaine, sivuaine, kielitaito, voimassaolevat palvelussuhteet, laitos/oppiala, dosentuuri, tutkimusalue, asiantuntemusalueet, luovutettu tietoaineisto, valokuva, peruspalvelutunnuksen viimeinen voimassaolopäivä

Julkaisutiedot
Julkaisun tekijät, julkaisun nimi, bibliografiset tiedot

Tiedot asiantuntijatehtävistä
Tieteelliset esitykset ja posterit, tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät, tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa, tieteelliset johtamis-/asiantuntijatehtävät (tieteellisen seuran tai verkoston johtamistehtävä, tutkijakouluun liittyvä tehtävä, tieteellisen ohjelman, tutkimusryhmän tai projektin johtaminen, tieteellinen asiantuntija), lausunnot, yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tiedot opetusansioista
Korkeakoulupedagoginen koulutus, opetusnäytteet, opinnäytetöiden ohjaus, opetusansioita koskeva palkinto tai tunnustus

Tiedot ulkomaille suuntautuvista vierailuista, taiteellisesta toiminnasta ja järjestetyistä kansainvälisistä konferensseista

Tiedot organisaatioista
Yliopiston tiedekunnat, laitokset, osastot, oppialat, laboratoriot, erillislaitokset

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöt itse, Oulun yliopiston henkilötietojärjestelmä

Säännönmukainen tietojen luovutus 

Rekisterin tiedot ovat selattavissa www-selaimen avulla. Tietokannasta ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistot sijaitsevat varmistetuissa konesalitiloissa, joissa on kulunvalvonta ja vartiointi. Varmuuskopiointi suoritetaan joka yö. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietojärjestelmään on rajoitettu sekä verkkotekniikan keinoin että käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Rekisterin ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä. Toimintaan liittyviä tietoja ylläpitävät julkaisutietojen tarkastajat kirjastossa, laitosten yhdyshenkilöt ja käyttäjät itse. Muita henkilöitä koskevien henkilötietojen näkyvyys rajataan käyttäjän roolitietojen perusteella.

7.12.2009

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016