Ajankohtaista

Tiedot julkaisuista ja kansainvälisistä vierailuista 2017

Julkaisut

Oy tutkii -tietokannassa on yli 2200 julkaisutietoa vuodelle 2017. Loput viime vuoden tiedonkeruusta poisjääneet vuoden 2016 ja kuluvan vuoden julkaisut tulee ilmoittaa kirjaston tallennettavaksi lomakkeella niin pian kuin mahdollista, viimeistään 15.12.2017. Tutkija voi halutessaan tallentaa puuttuvat julkaisut myös itse, tallentamisen määräaika on 31.12.2017. Samalla ilmoituslomakkeella voi lähettää julkaisut myös rinnakkaistallennettavaksi.

Kirjasto tallentaa julkaisutietoja myös suoraan viitetietokannoista, joten tarkista ensin onko julkaisusi jo Oulun yliopisto tutkii -tietokannassa.

Kansainväliset vierailut

Yliopistoyhteisön jäseniä pyydetään tallentamaan tiedot vuoden 2017 aikana toteutuneista vierailuista Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan (SoleCRIS) 20.1.2018 mennessä.

Vierailuna kirjataan oman henkilöstön tutkimustyötä tai opetusta sisältävä vierailu ulkomaille tai ulkomaisen henkilöstön vastaava vierailu Oulun yliopistoon. Lyhyenä vierailuna raportoidaan vähintään viikon (viisi työpäivää) kestävä, pitkänä yhden kuukauden tai kauemmin kestävä vierailu. Tiedot kerätään osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tietovarantoa, mistä ne julkaistaan yliopistojen kansainvälisyyttä kuvaavana indikaattorina opetushallinnon tilastopalvelussa eli Vipunen–portaalissa. OKM käyttää tietoja arvioidessaan yliopistojen kansainvälistymistä.

Lisätietoja Notiossa: Julkaisurekisteri

Kirjasto neuvoo ja vastaa asiaa koskeviin kysymyksiin: oy.tutkii@oulu.fi

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2017