Oulun yliopisto tutkii -tietokannan esittely

Oulun yliopisto tutkii -tietokanta lyhyesti

Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan kerätään tiedot Oulun yliopiston henkilökunnan julkaisuista, asiantuntijatehtävistä, opetusansioista, vierailuista ja taiteellisesta toiminnasta. Se sisältää tiedot julkaisuista vuodesta 1998 ja muista vuodesta 2009 lähtien.

Kirjasto siirtää julkaisutietoja Web of Science -tietokannasta Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan. Julkaisutietojen tuonnilla saadaan tiedot vain osasta julkaisuja, joten vastuu julkaisutietojen ilmoittamisesta on kirjoittajilla. Myös vastuu muiden tietojen (asiantuntijatehtävät jne.) ilmoittamisesta on tutkijalla.

Tietoja voi tallentaa vain yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö, jolla on tunnus yliopiston henkilötietojärjestelmään. Tietokantaa voi selata kuka tahansa internet-käyttäjä.

Tietokannan kehittämisessä on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön antamat ohjeistukset yliopistojen tutkimustoiminnan tiedonkeruulle.

Tavoitteet

Mitä tietoja Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan tallennetaan?

 

 

Mitä tarvitsen, jotta voin tallentaa tietoja? 

Oulun yliopisto tutkii -tietokannan rakenne

Tavoitteet

Oulun yliopisto tutkii -tietokannan tehtävänä on koota vuosittain Oulun yliopiston henkilökunnan asiantuntijatehtävä-, opetusansio- ja julkaisutiedot ja tuottaa yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan arviointia ja kehittämistä varten tarvittavat tilastot sekä tiedot ulkoisia ja sisäisiä raportteja varten. Tietokannasta saatavaa aineistoa käytetään taustamateriaalina yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa sekä opettajien ja tutkijoiden arviointikeskusteluissa. Tavoitteena on myös edistää tieteestä tiedottamista ja palvella sekä tutkijan että tiedeyhteisön tarpeita.

Mitä tietoja Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan tallennetaan?

Tietokantaan tallennetaan tietoja seuraavan luokittelun mukaisesti:

Julkaisut kattavat yliopiston henkilökunnan julkaisutoiminnan: artikkelit, erillisteokset, opinnäytetyöt, patentit, tieto- ja viestintätekniset ohjelmat ja audiovisuaaliset aineistot. Tallennetut julkaisutiedot tarkastetaan kirjastossa.

Asiantuntijatehtävät sisältävät tieteelliset esitykset, tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät, tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa, tieteelliset johtamis- ja asiantuntijatehtävät, annetut lausunnot sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät tehtävät.

Opetusansioihin kirjataan korkeakoulupedagoginen koulutus, opetusnäytteet, opinnäytetöiden ohjaukset ja opetusansioita koskevat palkinnot ja tunnustukset.

Kansainvälisiin vierailuihin tallennetaan yliopiston henkilökunnan ulkomaille suuntautuneet opetus- ja tutkimusvierailut sekä ulkomaalaisten Oulun yliopistoon suuntautuneet vierailut. Laitoskäyttäjät tallentavat ulkomaalaisten henkilöiden vierailutiedot.

Taiteelliseen toimintaan käsittää julkisen taiteellisen ja taideteollisen toiminnan, siihen sisältyvät julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely sekä tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma.

Konferenssi-tietoihin tallennetaan tiedot laitosten järjestämistä kansainvälisistä konferensseista. Laitoskäyttäjät tallentavat.

Asiantuntijoiden tiedot sisältyvät tietokantaan. Asiantuntijat ovat yliopiston henkilökuntaan kuuluvia opettajia, tutkijoita tai muita henkilöitä.

Mitä tarvitsen, jotta voin tallentaa tietoja?

Tietokantaa käytetään www-selaimella osoitteessa https://solecris.oulu.fi/crisyp/. Tietokantaan kirjautuminen ja tietojen tallentaminen edellyttää, että henkilö kuuluu Oulun yliopiston henkilökuntaan ja että hänellä on voimassa oleva tunnus henkilötietojärjestelmään. Tunnuksen avulla yliopiston henkilökuntaan kuuluvat tunnistetaan ja heidän perustietonsa, kuten palvelussuhteet, haetaan automaattisesti yliopiston henkilötietojärjestelmästä. Niille henkilöille, jotka eivät kuulu henkilökuntaan, mutta kuuluvat tiedonkeruun piiriin, esim. apurahatutkijat, annetaan erillistunnus. Kysy sähköpostilla osoitteesta oy.tutkii@oulu.fi.

Oulun yliopisto tutkii -tietokannan rakenne

Viimeksi päivitetty: 19.10.2016