Asiantuntijatehtävän, opetusansion, taiteellisen toiminnan ja vierailun lisääminen

Jokainen tallentaja lisää asiantuntijatehtävät henkilökohtaisina suoritteina. Niihin ei liitetä muita Oulun yliopiston asiantuntijoita. Poikkeuksen tässä tekee tieteelliset esitykset, joihin liitetään esityksen Oulun yliopiston muut tekijät.

Asiantuntijatehtävän lajit

Pikaohje - asiantuntijatehtävän lisääminen

Opetusansio

Taiteellinen toiminta

Kansainvälinen vierailu (Oulun yliopiston henkilökunta)

Kansainvälinen vierailu (ulkomaalaisen vierailu)

Asiantuntijatehtävän lajit

Asiantuntijatehtävät on jaoteltu järjestelmässä lajeihin, joita on kuusi:

 • tieteelliset esitykset
 • tieteellisiin konferensseihin liittyviin tehtävät
 • tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa
 • tieteelliset johtamis-/asiantuntijatehtävät
 • lausunnot
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Tieteelliset esityksiä ovat tieteelliset esitelmät ja posterit.

Tieteellisiin konferensseihin liittyviin tehtäviä ovat: vastuu koko konferenssin järjestämisestä, vastuu konferenssin osan järjestämisestä, session puheenjohtajuus, osallistuminen tieteelliseen paneeliin sekä konferenssipapereiden arvioiminen.

Tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa -lajiin tallennetaan toimitukselliset tehtävät: päätoimittaja, toimittaja, toimituskunnan jäsen, arvioija/referoija sekä kokoomateoksen toimittaja.

Tieteelliset johtamis-/asiantuntijatehtäviä ovat tieteellisen seuran tai verkoston johtamistehtävä, tutkijakouluun liittyvä tehtävä, tieteellisen ohjelman, tutkimusryhmän tai projektin johtaminen ja tieteellinen asiantuntijuus.

Lausuntoihin tallennetaan virantäyttöön ja opinnäytteisiin liittyvät lausunnot sekä tieteelliset asiantuntijalausunnot viranomaisille. Opinnäytteisiin liittyvistä lausunnoista ilmoitetaan väitöskirjan esitarkastus, toimiminen vastaväittäjänä ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen.

Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tallennetaan ne yhteiskunnalliset ansiot, jotka perustuvat asiantuntijan akateemiseen asiantuntemukseen. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ovat asiantuntijahaastattelut, jäsenyydet, konsultointi, koulutus ja luottamustehtävät.

Pikaohje - asiantuntijatehtävän lisääminen

Tässä käytetään esimerkkinä tieteelliseen konferenssiin liittyvän tehtävän lisäämistä. Asiantuntijatehtävä lisätään seuraavasti:

 1. Kirjaudu järjestelmään.
 2. Valitse valikosta Lisää uusi ja Asiantuntijatehtävä .
 3. Valitse asiantuntijatehtävän laji ja alalaji. Asiantuntijatehtävien lajeista löydät enemmän tietoa kohdasta asiantuntijatehtävän lajit.
 4. Tässä esimerkissä ei valita alalajia, koska Tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät -lajilla ei ole alalajeja.
 5. Napsauta Lisää uusi asiantuntijatehtävä. Näytölle avautuu tallennuslomake.
 6. Täytä tallennuslomakkeen kentät tehtävän tiedoilla. Pakolliset kentät on merkitty punaisella.
 7. Napsauta lopuksi Tallenna perustiedot. Näytölle avautuu asiantuntijatehtävän selailunäkymä. Voit tarkistaa tallennetun tehtävän tiedot ja palata tarvittaessa muokkaamaan tietoja napsauttamalla Siirry muokkaussivulle.

Opetusansio

Opetusansiot koostuvat korkeakoulupedagogisesta koulutuksesta, opetusnäytteestä, opinnäytetöiden ohjauksesta ja opetusansioita koskevasta palkinnosta tai tunnustuksesta.

Korkeakoulupedagoginen koulutus

 • opettajankelpoisuus
 • yliopistopedagogiikka

Opetusnäyte

Opinnäytetöiden ohjaus

 • väitöskirjojen
 • lisensiaatintöiden
 • diplomitöiden / pro gradu -töiden
 • kandintöiden ohjaukset

Opetusansioita koskeva palkinto tai tunnustus

Taiteellinen toiminta

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • Erillisjulkaisu
 • Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
 • Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

Erillisjulkaisu
Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).

Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin).

Kansainvälinen vierailu (Oulun yliopiston henkilökunta)

Kansainväliseksi vierailuksi tallennetaan ne henkilökunnan vierailut, jotka suuntautuvat ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Vierailujen pääasiallisena tarkoituksena on joko opetus tai tutkimus. Tallennettavien vierailujen kestoa ei ole järjestelmässä rajattu. Opetusministeriön tiedonkeruu kohdistuu vain sellaisiin opetus- ja tutkimusvierailuihin, joiden kesto on vähintään viikon (5 työpäivää).

Kansainväliseksi vierailuksi ei lasketa pelkkää konferenssiin osallistumista tai kotimaan vierailuja, esim. suomalaisiin yliopistoihin suuntautuneita vierailuja.

Lisää uusi tekemäsi kansainvälinen vierailu

 1. Valitse valikosta Lisää uusi ja Vierailu. Valitse Oma henkilökunta alalaji alasvetovalikosta. Napsauta Lisää uusi asiantuntijatehtävä. Näytölle avautuu tallennuslomake. Kenttäkohtaiset ohjeet saat näkyviin klikkaamalla lomakkeen yläpuolella olevaa Näytä ohjeet -tekstiä. 
 2. Valitse vierailun pääasiallinen tarkoitus ruksaamalla joko opetus tai tutkimus tai molemmat, kun on niihin liittyvä vierailu. Valitse Muu (ei KOTAan), kun on kyse pelkästä tutustumiskäynnistä tai vastaavasta vierailusta, joka ei ole luonteeltaan opetukseen tai tutkimukseen liittyvä. 
 3. Täytä tallennuslomake vierailun tiedoilla. Osa tiedoista valitaan alasvetovalikosta tai napsauttamalla suurennuslasi-kuvaketta.
 4. Punaisella korostetut kentät ovat pakollisia. Järjestelmä laskee vierailun keston automaattisesti.
 5. Napsauta lopuksi Tallenna perustiedot.
 6. Näytölle avautuu vierailun selailunäkymä. Voit tarkistaa, että tiedot ovat tallentuneet oikein. Palaa tarvittaessa muokkaamaan tietoja napsauttamalla Siirry muokkaussivulle.

Kansainvälinen opettaja- ja tutkijavierailu (OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2016.)

Kansainvälinen vierailu (ulkomaalaisen vierailu)

Kansainväliseksi vierailuksi tallennetaan niiden ulkomaalaisten vierailut, jotka tulevat ulkomaisesta yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Vierailujen pääasiallisena tarkoituksena on joko opetus tai tutkimus. Tallennettavien vierailujen kestoa ei ole järjestelmässä rajattu. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu kohdistuu vain sellaisiin opetus- ja tutkimusvierailuihin, joiden kesto on vähintään viikon (5 työpäivää).

Lisää uusi ulkomaalaisen henkilön Oulun yliopistoon tekemä vierailu

 1. Valitse valikosta Lisää uusi ja Vierailu. Valitse Ulkomaalaiset alalaji alasvetovalikosta. Napsauta Lisää uusi asiantuntijatehtävä. Näytölle avautuu tallennuslomake. Kenttäkohtaiset ohjeet saat näkyviin klikkaamalla lomakkeen yläpuolella olevaa Näytä ohjeet -tekstiä. 
 2. Valitse vierailun pääasiallinen tarkoitus ruksaamalla joko opetus tai tutkimus tai molemmat, kun on niihin liittyvä vierailu. Valitse Tutkijakoulutus (ei KOTAan) tai Muu (ei KOTAan) kun on kyse pelkästä tutustumiskäynnistä tai vastaavasta vierailusta, joka ei ole luonteeltaan opetukseen tai tutkimukseen liittyvä. 
 3. Täytä tallennuslomake vierailun tiedoilla. Osa tiedoista valitaan alasvetovalikosta tai napsauttamalla suurennuslasi-kuvaketta.
 4. Punaisella korostetut kentät ovat pakollisia. Järjestelmä laskee vierailun keston automaattisesti.
 5. Napsauta lopuksi Tallenna perustiedot.
 6. Näytölle avautuu vierailun selailunäkymä. Voit tarkistaa, että tiedot ovat tallentuneet oikein. Palaa tarvittaessa muokkaamaan tietoja napsauttamalla Siirry muokkaussivulle.

Kansainvälinen opettaja- ja tutkijavierailu (OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2016.)

Viimeksi päivitetty: 10.2.2017