Raportit

Asiantuntijan CV-raportti

Laitosraportti

Julkaisujen CSV-raportti

Tehtävien CSV-raportti

 

Raportit

Raportointitoiminnot sijaitsevat päävalikon alaosassa. Raportointi laajenee kahteen alakohtaan: Käynnistys ja Valmiit.
Valitse Käynnistys-osiosta suoritettava raportti. Kaikki suorittamasi raportit tallentuvat Valmiit-osioon, jossa voit selata niitä.

Käynnistys-osiossa on valittavana neljä raporttia

 • Laitosraportti
 • Asiantuntijan CV-raportti
 • Julkaisujen CSV-raportti
 • Tehtävien CSV-raportti

 

Asiantuntijan CV-raportti

Asiantuntijan CV-raportille tulostuu asiantuntijan järjestelmään tallentamat tuotokset: julkaisut, asiantuntijatehtävät, opetusansiot, taiteellinen toiminta ja vierailut.

Käyttäjä voi valita, mitkä osiot tulostuvat raportille. Raportti voidaan kohdistaa tarvittaessa tiettyyn vuoteen tai vuosiväliin. Raportti tulostuu HTML-muotoon ja aukeaa selaimen ikkunaan, josta se voidaan tulostaa paperille tai tallentaa muokkausta varten. Muokkaus voidaan tehdä esim. tekstinkäsittelyohjelmalla, jossa se voidaan tallentaa myös muihin tiedostomuotoihin (doc, pdf).

Raportointi sijaitsee päävalikon alaosassa ja siinä on kaksi alakohtaa: Käynnistys ja Valmiit.

Valitse Käynnistys-osiosta suoritettava raportti. Kaikki suorittamasi raportit tallentuvat Valmiit-osioon, jossa voit selata niitä.

Klikkaa sinistä suurennuslasia avataksesi raportin käynnistysnäkymän.

Voit antaa vuosivälin, jolta haluat tuotoksiesi tulostuvan. Jos et syötä vuosilukuja, kaikki järjestelmään tallennetut tuotokset tulostuvat raportille. Voit tulostaa myös yhden vuoden tuotokset kirjoittamalla vuosiluvun ensimmäiseen kenttään.

Valitse raportilla näkyvät osiot, vähintään yksi osio on valittava.

Valitse bibliografiset tiedot, jotta tuotokset viitetietoineen näkyvät raportilla. Jos haluat tulostaa ainoastaan tuotosten lukumäärät, ruksaa vain yhteenveto lukumääristä.

Klikkaa lopuksi Käynnistä, jolloin raportin suoritus aloitetaan. Näytölle tulee ilmoitus: Raporttia suoritetaan. Tällöin on mahdollista siirtää raportin muodostus taustalle. Raportin valmistumisesta tulee uusi pienikkuna, josta voi valita haluaako avata raportin vai tallentaa se johonkin haluaamaasi paikkaan.

Valmiin raportin näet myös päävalikon kohdasta Raportointi/Valmiit.

Jos raportin tilakentässä lukee aloittamatta tai suorituksessa, klikkaa Valmiit uudestaan, jolloin näkymä päivittyy.

Klikkaa Asiantuntijan CV-raportti, jolloin valmis raportti aukeaa uuteen selaimen ikkunaan.

 

Laitosraportti

Laitosraportille tulostuvat kaikki tuotokset valituista osioista (julkaisut, asiantuntijatehtävät, opetusansiot, vierailut, taiteellinen toiminta, kv. konferenssit). Raportti voidaan tulostaa käyttämällä seuraavia hakuehtoja:

 • yksikkö ja/tai oppiaine
 • vuosi tai vuosiväli
 • yksi tai useampi tieteellisen toiminnan osio
 • tuotosten bibliografiset tiedot ja/tai yhteenveto tuotosten lukumääristä

Laitoraportille voidaan tulostaa yksikön tuotokset tietyltä vuodelta tai vuosiväliltä. Yksikkö valitaan alasvetovalikosta. Valitaan halutaanko tulostaa tuotokset viitetietoineen (bibliografiset tiedot) ja/tai yhteenveto julkaisujen lukumääristä. Lisäksi voidaan valita, näytetäänkö vain sellaiset tuotokset, joissa laitos on ensimmäinen organisaatio eli ensimmäisen tekijän organisaatio.

 • Klikkaa lopuksi Käynnistä, jolloin raportin suoritus aloitetaan. Tulee ilmoitus: Raporttia suoritetaan. Tällöin on mahdollista siirtää raportin muodostus taustalle. Raportin valmistumisesta tulee uusi pienikkuna, josta voi valita haluaako avata raportin vai tallentaa se johonkin haluamaasi paikkaan.
 • Valmiin raportin näet myös päävalikon kohdastaRaportointi / Valmiit. Jos raportin tilakentässä lukee aloittamatta tai suorituksessa, klikkaa Valmiit uudestaan, jolloin näkymä päivittyy. Klikkaa Laitosraportti, jolloin valmis raportti aukeaa uuteen selaimen ikkunaan.
 • Raportti tulostuu HTML-muotoon ja aukeaa selaimen ikkunaan, josta se voidaan tulostaa paperille tai tallentaa muokkausta varten. Muokkaus voidaan tehdä esim. tekstinkäsittelyohjelmalla, jossa se voidaan tallentaa myös muihin tiedostomuotoihin (doc, pdf).

 

Julkaisujen CSV-raportti ja Tehtävien CSV-raportti

Julkaisujen CSV-raportille ja tehtävien CSV-raportille tulostuvat taulukkomuotoon tallennetut tiedot kentittäin. Valitse Laaja raportti.

Julkaisujen CSV-raportti ja tehtävien CSV-raportti ovat julkaisuraportteja CSV-formaatissa, mikä mahdollistaa tietojen jatkokäsittelyn Excelissä tai muussa taulukkolaskentaohjelmassa.

 

Viimeksi päivitetty: 2.10.2013