Tallennuskenttien kuvaukset

Tässä osassa kuvaillaan eri tallennuslomakkeiden tärkeimmät kentät.

Kentät ovat kunkin otsikon alla aakkosjärjestyksessä.

Julkaisut

Asiantuntijatehtävä

Opetusansio

 

Vierailu

Taiteellinen toiminta

Konferenssi

Julkaisut

Artikkelien ja erillisteosten tallennuslomakkeilla toistuvat pääosin samat tallennuskentät. Selitykset ja lisäohjeet kentistä on koottu tähän ohjeeseen, osin laajennettuna.

Affiliaatiosta

Erikoismerkeistä, esim. š, ∞, ³, saa lisäohjeita täältä.

Asiasanat

Kirjoita julkaisun sisältöä kuvaavat asiasanat suomeksi ja englanniksi. Asiasanat voit tehdä itse tai valita jostain kontrolloidusta sanastosta. Asiasanoja voi etsiä esimerkiksi yleisestä suomalaisesta asiasanastosta, YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto).

Artikkelin nimi

Kirjoita artikkelin nimi. Jos artikkelilla on alanimeke, erota se välilyönti, kaksoispiste, välilyönti -yhdistelmällä, esim. From Froy to Italy : a journey of war and peace.

Artikkelinumero

Anna artikkelin numero. Katso myös Sivut-kenttä.

Avoin saatavuus

Ei vastausta = Julkaisu ei ole open access -julkaisu, se ei ole kenen tahansa luettavissa internetissä ilmaiseksi ja esteettömästi.

Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu = Artikkeli on ilmestynyt lehdessä tai teoksessa, jonka kaikki artikkelit ovat pysyvästi ladattavissa ja luettavissa internetin kautta ilman korvausta.

Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu = Artikkeli on avoimesti saatavilla ja ilmestynyt julkaisukanavassa, jossa on sekä avoimesti että ei-avoimesti saatavilla olevia julkaisuja.

Jos valitset Open access –julkaisukanavassa ilmestynyt tai Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu, tallenna myös julkaisun sijainti verkossa, kenttään "Verkkojulkaisun linkki".

DOI-tunniste

Anna artikkelin DOI-tunniste. DOI (Digital Object Identifier) on artikkelikohtainen tunniste, jolla se on löydettävissä verkosta. Jos kirjoitat tai kopioit tunnisteen linkityspalvelun (http://dx.doi.org) hakuruutuun, linkityspalvelu ohjaa sinut suoraan ko. verkkoartikkeliin.

Ensimmäisen tekijän laitos

Järjestelmä olettaa tallentajan olevan yliopiston ensimmäinen tekijä ja tarjoaa myös ensimmäisen tekijän laitokseksi sitä laitosta, jossa tallentaja tallennushetkellä työskentelee. Ilmoita laitostieto oppiaine, laboratorio, vastuualue tai aihealue tarkkuudella. Vaihda laitostieto tarvittaessa painamalla nuolikuvaketta ja hakemalla oikea tai tarkempi tieto.

EVO-julkaisu

Tämä kenttä on käytössä vain lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ns. EVO-hakemukseen (erityisvaltionosuushakemus) sosiaali- ja terveysministeriölle tulevat artikkelit, jotka ovat ilmestyneet 1) lehdissä, joilla on impact factor -arvo tai 2) seuraavissa kotimaisissa lehdissä: Duodecim, Suomen Lääkärilehti, Suomen Hammaslääkärilehti, Hoitotiede, Finska Läkaresällskapets handlingar ja Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.
Valitse kuuluuko artikkeli tähän joukkoon.

Impaktiluku

Järjestelmä päivittää impaktiluvun (Impact Factor) automaattisesti niiden lehtien tietoihin, joihin se on saatavissa.

ISBN

Ilmoita teoksen ISBN-tunnus, kansainvälinen standardinumero. Jos julkaisu on ilmestynyt sekä painettuna että verkkojulkaisuna, tallennetaan ensisijaisesti painetun julkaisun ISBN-tunnus.

ISBN-tunnus on 1.1.2007 alkaen julkaistuissa teoksissa 13-numeroinen. Uudistunut ISBN-tunnus on samanlainen kuin julkaisun takakannen viivakoodiin liittyvä 13-merkkinen EAN-tunnus. Vanhemmissa julkaisuissa on käytössä 10-numeroinen ISBN-tunnus.

ISSN

Lehti: ISSN-numero tallentuu tietueeseen itsestään poimittaessa lehden nimi tallennuslomakkeelle. Jos kyseessä on käyttäjän itse lisäämä lehti, ISSN näkyy tietueessa vasta sen jälkeen kun järjestelmän ylläpito on hyväksynyt uuden lehden järjestelmään.

Sarja: ISSN-numero tallentuu tietueeseen itsestään poimittaessa sarjan nimi tallennuslomakkeelle. Jos kyseessä on käyttäjän itse lisäämä sarja, ISSN näkyy tietueessa vasta sen jälkeen kun järjestelmän ylläpito on hyväksynyt uuden sarjan järjestelmään.

Julkaisu- ja rekisterivuosi

Julkaisuvuosi on aina se vuosi, joka julkaisussa on mainittu. Rekisterivuodeksi laitetaan se vuosi, jonka vuoden tilastoon julkaisu tulee ja joka on pääsääntöisesti sama kuin julkaisuvuosi. Rekisterivuosi voi olla julkaisuvuotta seuraava vuosi, esimerkiksi jos tekijä on saanut loppuvuodesta ilmestyneestä julkaisustaan tiedon vasta seuraavana vuonna edellisen vuoden tallennusajan jo umpeuduttua.

Julkaisukieli

Valitse millä kielellä julkaisu on tehty. Valikossa ovat suomi, ruotsi ja englanti ensimmäisinä vaihtoehtoina, muut kielet löytyvät vetovalikosta aakkosjärjestyksessä.

Julkaisumaa

Valitse missä maassa julkaisu on julkaistu tai kustantajan kotimaa. Mikäli maita on useita valitse ensinnä mainittu tai typografisesti korostetuin.

Kansainvälinen yhteisjulkaisu

Valitse onko artikkeli kansainvälinen yhteisjulkaisu. Artikkeli on kansainvälinen yhteisjulkaisu, kun sen tekijöissä on vähintään yksi osoitteeltaan ei-suomalainen tekijä.

Kansainvälisyys

Kotimainen julkaisu tarkoittaa Suomessa julkaistua julkaisua (eli julkaisua, jonka julkaisija on suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu Suomessa).
Kansainvälinen julkaisu tarkoittaa ulkomailla julkaistua julkaisua (eli julkaisua, jonka julkaisija on ei-suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa).
Konferenssijulkaisujen osalta julkaisijalla tarkoitetaan konferenssijulkaisun kustantajaa.

Kansallinen yhteisjulkaisu

Merkitään tieto siitä onko julkaisu tehty yhteistyössä jonkin kansallisen tutkimusorganisaation kanssa. Vaihtoehdot ovat 1) ei kansallinen yhteisjulkaisu, 2) kotimainen yliopisto tai korkeakoulu, 3) yliopistollinen sairaanhoitopiiri, 4) valtion sektoritutkimuslaitos tai 5) muu kotimainen tutkimusorganisaatio. Kunkin julkaisun kohdalla merkitään erikseen, onko se tehty yhteistyössä kyseisten organisaatioryhmien kanssa (organisaatioryhmät 2-5 erikseen) ja valitaan kyseiset yhteistyöorganisaatiot.

Julkaisu merkitään kansalliseksi yhteisjulkaisuksi, mikäli yhdenkin julkaisun tekijän affiliaatio (myös kaksoisaffiliaation toinen osa) on edellä mainitussa ryhmässä. Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee toisesta organisaatiosta, ei vielä tarkoita yhteisjulkaisua toisen organisaation kanssa. Tietoa kansallisista yhteisjulkaisuista käytetään kansallisen tiedepolitiikan valmisteluun opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Konferenssin Jufo-taso

Järjestelmä laittaa automaattisesti Jufo-tason. Tietoa ei voi muokata.

Konferenssin nimi (Ei Jufo)

Kirjoita konferenssin nimi, ilman numeroa tai aikaa, jotka ilmoitetaan kentässä Teoksen nimi.

Konferenssin vakiintunut nimi (Jufo)

Hae nimeä, sen alusta, lopusta tai keskeltä, valikkoon ilmestyvät tekstin sisältävät nimet. Valitse klikkaamalla haluamasi. Peruslista on Julkaisufoorumin konferenssiluettelo. Jos valitsit väärän, klikkaa Poista valinnat. Mikäli et löydä oikeaa, valitse Ei Jufo-konferenssi ja kirjoita nimi alapuolella olevaan Konferenssin nimi (Ei Jufo) -kenttään.

Kustannuspaikka

Ilmoita kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta. Mikäli useampi kuin yksi paikkakunta liittyy kustantajan nimeen, ilmoitetaan typografialtaan huomattavin. Jos tällaista eroa ei ole, ilmoitetaan ensimmäisenä mainittu tai tärkeimpänä pidetty.

Kustantaja (Ei Jufo)

Anna yksi kustantajan nimi. Jos teoksen nimiösivulla on mainittu useita kustantajia, ilmoitetaan typografisesti huomattavin tai ensimmäisenä mainittu tai tärkeimpänä pidetty nimi.

Kustantaja (Jufo)

Hae nimeä, sen alusta, lopusta tai keskeltä, valikkoon ilmestyvät tekstin sisältävät nimet. Valitse klikkamalla haluamasi. Peruslista on Julkaisufoorumin kustantajaluettelo. Jos valitsit väärän, klikkaa Poista valinnat. Mikäli et löydä oikeaa, valitse Ei Jufo-kustantaja ja kirjoita nimi alapuolella olevaan Kustantaja (Ei Jufo) -kenttään.

Kustantajan Jufo-taso

Järjestelmä laittaa automaattisesti Jufo-tason. Tietoa ei voi muokata.

Laajuus

Ilmoita teoksen sivumäärä, esim. 167.

Lehden ilmestymispäivä

Poimi tai anna numeroilla lehden ilmestymispäivä, esim. 22.10.2014.

Lehden nimi

Lehden nimi poimitaan hakutoiminnon avulla luettelosta. Avaa hakutoiminto klikkaamalla suurennuslasia Lehden nimi -kentässä. Hae lehti käyttämällä hakuehtona lehden nimeä joko kokonaan tai vain nimen osaa. Lisäksi voit hakea ISSN-tunnuksella. Valitse hakutuloksesta oikea lehti. Valinnan jälkeen lehden nimi näkyy tallennuslomakkeella.  Järjestelmä lisää automaattisesti tallennuslomakkeelle myös ISSN-tunnuksen. Samoin järjestelmä lisää tietueeseen impaktiluvun, jos se on saatavissa.

Jos lehteä ei löydy luettelosta, voit lisätä sen klikkaamalla poimintasivulla Lisää uusi lehti -painiketta. Tämän jälkeen kirjoita Nimi-kenttään lehden koko nimi. Älä käytä lyhenteitä. Kirjoitettuasi lehden nimen, klikkaa Tallenna perustiedot. Lehden nimi näkyy nyt luettelossa, josta se täytyy poimia. Valinnan jälkeen lehden nimi näkyy tallennuslomakkeella. Järjestelmän ylläpitäjät tarkistavat jokaisen itse lisätyn lehden tiedot jälkikäteen, täydentävät ISSN-numeron sekä tarkistavat, onko lehdelle saatavissa impaktiluku. Tarkistuksen jälkeen myös nuo tiedot siirtyvät tietueeseen ja uusi lehtinimeke näkyy tietokannan lehtiluettelossa.

Lisätiedot

Tähän kenttään voit kirjoittaa muun lisätiedon, jonka julkaisusta haluat kertoa, esim. muut ISBN- ja ISSN-tunnukset.

OKM:n tieteenalaluokitus

Valitse yksi tai useampi kirjoituksen sisältöä kuvaava tieteenala. Valinta tapahtuu tieteenalojen luettelosta monipoimintana. Valitse 1 sille tieteenalalle, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee, sitten 2-6 tarvittaessa. Samaa numeroa tai tieteenalaa ei voi valita kahteen kertaan, vaan viimeisin valinta jää voimaan. Luokitus on OKM:n hyväksymä tieteenalaluokitus, joka on otettu käyttöön julkaisutiedonkeruussa vuoden 2011 alusta. Lisätietoa julkaisun sijoittamisesta tieteenalaluokitukseen saa OKM:n ohjeesta.

Referee

Merkitse onko artikkeli käynyt läpi referee-prosessin (vertaisarvioinnin) vai ei. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittely (Opetusministeriön julkaisutyyppiluokittelu. Käsikirja 2015, s. 27):

Vertaisarviointi

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Julkaisutiedonkeruussa edellytetään, että vertaisarviointi täyttää seuraavat kriteerit:

  • Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu) toimittajia.
  • Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
  • Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti tai ote.
  • Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä).

Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon perusteella. Vertaisarviointia edellytetään julkaisutyyppeihin A1, A2, A3, A4, C1 ja C2 raportoitavilta julkaisuilta. Jos kotimainen tiedekustantaja käyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta, edellä mainittuihin julkaisutyyppeihin raportoidaan ainoastaan tunnuksella merkityt artikkelit ja erillisteokset (Tunnusta käyttävät kirjankustantajat ja julkaisusarjat).

Huom. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen myös vertaisarvioiduilta kokoomateosartikkeleilta (A3) edellytetään, että arvioitsija on ulkopuolinen ja kirjoittajasta riippumaton (ei kirjan toimittaja). Lisäksi myös tieteellisiltä erillisteoksilta (C1) edellytetään vertaisarviointia.

Rinnakkaistallennettu

Julkaisu on rinnakkaistallennettu, mikäli se on tallennettu organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon joko välittömästi tai kustantajan määrittämän kohtuullisen mittaisen embargoajan jälkeen. Julkaisu voi olla joko ns. kustantajan versio tai tutkijan oma viimeinen (vertaisarvioitu) versio.

Rinnakkaistallenteen verkkolinkki on pakollinen tieto. Tallenna  Julkaisun organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

Sarjan Jufo-taso

Järjestelmä laittaa automaattisesti Jufo-tason. Tietoa ei voi muokata.

Sarjan nimi

Sarjan nimi -kenttään tallennetaan sarjatieto. Mikäli teos ei ole sarjajulkaisu, valitaan Ei sarjaa -vaihtoehto.

Hae nimeä, sen alusta, lopusta tai keskeltä, valikkoon ilmestyvät tekstin sisältävät nimet. Valitse klikkamalla haluamasi. Jos valitsit väärän, klikkaa Poista valinnat. Mikäli et löydä oikeaa sarjaa luettelosta, valitse tyhjä rivi ja kirjoita nimi alapuolella olevaan kenttään, jonka edellä lukee ”Kirjoita tähän sarjan nimi, jos se ei löydy luettelosta:”.
Mikäli teos ei kuulu mihinkään sarjaan, valitse ei sarjaa.

Sarjan numero

Tallenna tähän sarjan numero.

Sivut

Anna ne lehden tai teoksen sivunumerot, joilla artikkeli on. Ilmoita sivunumerot väliviivalla erotettuina, esim. 123-145.

Joissakin tapauksissa julkaisuun ei tule sivunumeroja ollenkaan, esim. jotkut kokousjulkaisut tai verkkojulkaisut. Silloin sivutiedoiksi merkitään kuinka monta sivu pitkä artikkeli on, esim. 1-6 tai anna artikkelin numero Artikkelinumero-kenttään.

Tekijät

Tekijät ilmoitetaan samassa muodossa ja järjestyksessä kuin alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa. Ilmoitetaan muodossa Sukunimi1, Etunimi1; Sukunimi2, Etunimi2. Jos tekijöiden täydelliset etunimet eivät ole tiedossa, voidaan käyttää myös etunimien alkukirjaimia.

Jos tekijöitä on enemmän kuin 20, kirjoitetaan 20 ensimmäisen tekijän nimet ja tekijöiden kokonaismäärä ilmoitetaan Tekijöiden lukumäärä -kentässä.

Tekijöiden lukumäärä

Anna tekijöiden lukumäärä. Jos tekijöitä on yli 50, riittää merkintä 50.

Teoksen nimi

Ilmoita teoksen nimi. Jos teoksella on alanimeke, erota se välilyönti, kaksoispiste, välilyönti -yhdistelmällä, esim. Difficult but doable : good practices for equality work.

Anna konferenssin nimi kokonaan sekä kokouksen järjestysnumero, aika ja paikka.

Teoksen toimittajat

Toimittajat ilmoitetaan samassa muodossa ja järjestyksessä kuin alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa. Ilmoitetaan muodossa Sukunimi1, Etunimi1; Sukunimi2, Etunimi2. Jos toimittajien täydelliset etunimet eivät ole tiedossa, voidaan käyttää myös etunimien alkukirjaimia.

Tilauspaikka

Tähän kenttään voit lisätä tiedon, mistä julkaisua voi tilata.

Tyyppi

Tallennuslomakkeella Artikkeli: Tieteellinen aikakauslehti
Valitse artikkelin tyyppi.

Vertaisarvioitu

Tieteellisten aikakauslehtien artikkelit jaetaan vertaisarvioituihin artikkeleihin (referee: kyllä) ja vertaisarvioimattomiin tieteellisiin kirjoituksiin (referee: ei)

Vertaisarviotu (referee-artikkeli)

Alkuperäisartikkeli (original research) täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista, esittelee uusia tutkimustuloksia ja artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN. Artikkeli voi olla myös ns. teoria-artikkeli, jossa kirjoittaja pyrkii erittelemään ja edelleen kehittelemään jo olemassa olevaa teoriaa tai olemassa olevia teorioita ja esittämään lopulta oman, parannellun ehdotuksensa teoriaksi.

Katsausartikkeli (review article, literature review, systematic review) täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamista, perustuu keskeisimpään alkuperäisaineistoon ja artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus. Katsausartikkeliin sisältyvät alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.

Vertaisarvioimaton (ei-referee)

Vertaisarvioimattomat artikkelit, lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot ja kommentit tieteellisissä aikakauslehdissä. Lehdellä on oltava ISSN-tunnus.

Keskustelupuheenvuorolla tai kommentilla tarkoitetaan tieteellisen lehden yleisönosastoon lähetettyä kirjettä, joka voi olla mielipiteen ilmaisu, huomautus tai muu kommentti, esim. artikkelista tai vastakommentti kommentista.

Tallennuslomakkeella Artikkeli: Kokoomateos

Vertaisarvioitu tieteellinen (referee-artikkeli)

Artikkeli (book section, chapter in research book) on tieteellisessä kokoomateoksessa, vuosikirjassa tai vastaavassa julkaistu artikkeli. Artikkelin on täytettävä tieteellisen julkaisun määritelmä, koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista, ulkopuolinen arvioitsija on vertaisarvioinut artikkelin, kirjalla on ISBN-numero ja kirjan on julkaissut tieteellinen julkaisija.

Vertaisarvioimaton tieteellinen (ei-referee)

Artikkeli kirjassa tai kokoomateoksessa, jolla on toimituskunta, mutta artikkelia ei ole vertaisarvioitu, ja kirjan julkaisija on tieteellinen kustantaja. Kirjalla on oltava ISBN-numero.

Muu teksti on KOTA-tiedonkeruun piiriin kuulumaton kirjoitus, esim. merkkipäivä- tai muistokirjoitus, essee, pakina tai kirjoittajan työhön liittymätön kirjoitus.

Tallennuslomakkeella Artikkeli: Konferenssijulkaisu

Vertaisarvioitu tieteellinen (referee-artikkeli)

Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa on esitelmästä tehty artikkeli, joka täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, on julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa, on täydellinen versio (full paper) konferenssiesitelmästä ja on vertaisarvioitu. Julkaisulla on oltava joko ISSN tai ISBN tunus.

Vertaisarvioimaton tieteellinen (ei-referee)

Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa on esitelmästä tehty artikkeli, joka täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, on julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa, on täydellinen versio (full paper) konferenssiesitelmästä. Julkaisulla on oltava joko ISSN tai ISBN tunus.

Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa on artikkeli, joka on ilmestynyt ammatillisessa konferenssijulkaisussa.

Abstrakti on KOTA-tiedonkeruun piiriin kuulumaton tyyppi. Kaikki abstraktit ja tiivistelmät ilmoitetaan tällä lomakkeella, vaikka ne olisivat ilmestyneet aikakauslehdessä.

Tallennuslomakkeella Artikkeli: Muu aikakauslehti

Artikkeli ammattilehdessä on ammattiyleisön sovellettavaksi suunnattu artikkeli, joka on julkaistu ammattilehdessä. Ammattilehdellä tarkoitetaan lehtiä, joiden pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Lehdellä on oltava ISSN-tunnus.

Artikkeli yleistajuisessa lehdessä on julkaistu yleistajuinen artikkeli (artikkeli, katsaus, pääkirjoitus) yleisesti saatavilla olevassa, suurelle yleisölle suunnatussa aikakauslehdessä. Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.

Muu teksti on KOTA-tiedonkeruun piiriin kuulumaton kirjoitus, esim. lyhyt kommentti, yleisönosastokirje, merkkipäivä- tai muistokirjoitus, essee, pakina tai kirjoittajan työhön liittymätön kirjoitus.

Tallennuslomakkeella Artikkeli: Ammatillinen, oppikirja-aineisto
Valitse sopiva artikkelityyppi radionäppäimellä.

Ammattiyhteisön sovellettavaksi suunnattu artikkeli, joka on julkaistu ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä. Ammatillisella käsikirjalla tarkoitetaan käsikirjaa, jonka pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettu ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Kirjalla on oltava ISBN-numero.

Tallennuslomakkeella Erillisteos: Muu erillisteos

Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai selvitys on tieteelliseen työhön perustuva julkaisu, joka on yleisesti saatavilla. Tähän tyyppiin sisältyvät sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset, julkaistut tutkimusraportit, ns. white paperit, working papers- ja discussion papers -tyyppiset julkaisut. Kustantaja on yleensä ei tieteellinen, useimmiten julkinen taho kuten ministeriö tai valtion tutkimuslaitos. Tähän tyyppiin eivät sisälly pelkästään sisäiseen käyttöön tarkoitetut julkaisut.

Ammatillisen käsi- tai opaskirjan tai sanakirjan on oltava kustannettu ja sillä on oltava ISBN-numero. Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat eivät kuulu mukaan tiedonkeruuseen.

Yleistajuinen erillisteos on suurelle yleisölle suunnattu, kustannettu, ei-tieteellinen yleistajuinen teos ja sillä on oltava ISBN-numero.

Muu teos -tyypin tiedot eivät kuulu KOTA-tiedonkeruun piiriin, esim. omakustanne, romaani tai muu kirjoittajan työhön kuulumaton teos.

Tallennuslomakkeella Erillisteos: Toimitettu teos

Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu kokoomateos. Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

Toimitettu tieteellinen teos: toimitustyö tieteellisessä, vertaisarvioidussa kokoomateoksessa
Toimitettu ammatillinen teos: toimitustyö ammatillisessa kokoomateoksessa
Toimitettu yleistajuinen teos: toimitustyö yleistajuisessa kokoomateoksessa

Verkkojulkaisu

Valitse onko julkaisu julkaistu kokonaan verkossa vai ei. Julkaisu merkitään verkkojulkaisuksi myös, jos se on julkaisu sekä painettuna että verkossa. Jos kyseessä on verkkojulkaisu, tallenna Verkkojulkaisun linkki -kenttään julkaisun pysyvä osoite.

Verkkojulkaisun linkki

Tallenna verkkojulkaisun pysyvä osoite. Verkkojulkaisun linkki lisätään painamalla Verkkojulkaisun linkki -nuolikuvaketta ja tallentamalla avautuvalle lomakkeelle julkaisun osoite ja painamalla lopuksi Tallenna.

Artikkeleissa, joissa on DOI-tunniste, käytetään nettiosoitetta, johon on upotettu DOI-tunniste eli jos DOI-tunniste on 10.1007/s11265-009-0366-z, osoite tallennetaan muodossa http://dx.doi.org/10.1007/s11265-009-0366-z.

Osoitteeksi voi myös tallentaa muun julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. URN tai handle) pohjautuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon. Voi viitatta sekä vapaasti saatavilla olevaan versioon että kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon.

Tarkista osoitteen toimivuus.

Volyymi tai lehden numero

Kirjoita ensimmäiseen kenttään lehden volyymin eli vuosikerran numero. Jälkimmäiseen kenttään merkitään lehden numero. Ainakin toinen kenttä täytyy täyttää.

Yliopiston ensimmäinen tekijä

Tekijöistä ensimmäisenä tekijäluettelossa mainittu Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluva on yliopiston ensimmäinen tekijä. Julkaisun tallentajaa tarjotaan automaattisesti yliopiston ensimmäiseksi tekijäksi, mutta julkaisun ensimmäisen tekijän voi vaihtaa painamalla sinistä nuoli-kuvaketta ja hakemalla avautuvalla hakulomakkeella kyseisen tekijän tiedot ja sitten valitsemalla tekijä ruksilla. Ilmoita laitostieto oppiaine, laboratorio, vastuualue tai aihealue tarkkuudella

Julkaisun muut Oulun yliopiston tekijät tulee liittää julkaisuun klikkaamalla Yliopiston muut tekijät -tekstin edessä olevaa nuoli-kuviota ja hakemalla julkaisun muut tekijät. Henkilön laitostietonsa tulee automaattisesti nimen mukana. Mikäli näin ei tapahdu, niin valitse oikea yksikkö aakkosellisesta luettelosta Organisaatio-kentästä. Ilmoita laitostieto oppiaine, laboratorio, vastuualue tai aihealue tarkkuudella

Yliopiston muut tekijät

Liitä muut Oulun yliopiston tekijät julkaisuun. Tarkemmat ohjeet saa sivulta Julkaisujen tallentaminen, Julkaisujen tallennusprosessi, Pikaohje - julkaisutietojen lisääminen, Kohta 6. Tarkista että organisaatiotieto on oikein.

Yliopiston muu tekijät -kenttään haetaan julkaisun tekoon osallistuneet muut Oulun yliopiston tekijät. Jos henkilöllä on useita yhtäaikaisia voimassa olevia palvelussuhteita, valitaan näistä yksi. Henkilön nimen perään tulee tieto yksiköstä. Muut yksiköt laitetaan ’Yliopiston muut yksiköt’ -kenttään.

Niillä julkaisun kirjoittajilla, joilla ei ole palvelussuhdetta yliopistoon, tulee olla osoitettavissa sellainen yhteys yliopistoon, joka on mahdollistanut julkaisun teon. Kts. Julkaisun tekijyys OKM:n Julkaisutiedonkeruuoppaasta.

Ensimmäistä tekijää ei liitetä uudelleen.

Yliopiston muut yksiköt

Tähän kenttään siirtyy tieto henkilön yksiköstä Yliopiston muut tekijät -kentässä tehdyn valinnan perusteella automaattisesti. Kukin yksikkö tulee vain kerran. Tähän ei tule ensimmäisen tekijän yksikkötietoa, vaan se on omassa kentässään eikä sitä toisteta tässä, vaikka yksiköstä olisi muita tekijöitä.

Tähän kenttään voi myös lisätä yksiköitä ilman sidosta tekijöihin, esim. silloin kun henkilöllä on kaksoisaffiliaatio.

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

Valitse kyllä, jos julkaisu on tehty yhteistyössä jonkin kansallisen tai kansainvälisen yrityksen kanssa.

Jos henkilö on palvelussuhteessa sekä korkeakouluun että yritykseen ja on merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu yhteisjulkaisuksi yrityksen kanssa. Yrityksellä tarkoitetaan muita yrityksiä kuin valtio-omisteisia valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä (esim. VTT). Ei tarkoita myöskään yksityisiä tutkimusinstituutteja esim. Suomen Syöpärekisteri. Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee yrityksestä, ei vielä tarkoita yhteisjulkaisua yrityksen kanssa.

 

Asiantuntijatehtävä

Alkamispäivä

Anna tehtävän/vierailun/konferenssin alkamispäivä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista klikkaamalla suurennuslasia.

Alkamisvuosi

Anna tehtävän alkamisvuosi. Mikäli tehtävä on luonteeltaan jatkuva, tallenna se vain kerran ja päivitä tietoja tarvittaessa.

Asiantuntijatehtävän antaja

Anna asiantuntijatehtävän antanut taho, esim. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta.

Ensimmäisen tekijän laitos

Järjestelmä olettaa tallentajan olevan yliopiston ensimmäinen tekijä ja tarjoaa myös ensimmäisen tekijän laitokseksi sitä laitosta, jossa tallentaja tallennushetkellä työskentelee. Henkilön laitostieto tulee automaattisesti nimen mukana. Mikäli näin ei tapahdu, niin valitse oikea yksikkö aakkosellisesta luettelosta Organisaatio-kentästä. Ilmoita laitostieto oppiaine, laboratotio, kustannuspaikka tai aihealue tarkkuudella.

Esityksen/posterin nimi

Anna esityksen tai posterin nimi.

Esityksen ajankohta

Anna esityspäivä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista.

Esityksen tyyppi

Valitse esitystä tai asiantuntijatehtävää tarkentava tieto: kutsuttu esitelmä (keynote), muu esitelmä tai posteri.

Internet-osoitteet

Anna tehtävään liittyvä internet-osoite. Tarkista osoitteen toimivuus.

Julkaisun nimi

Anna julkaisun nimi.

Julkaisun kansainvälisyys

Valitse, onko kyse kansainvälisestä julkaisusta vai ei.

Kansainvälisyys

Valitse, onko asiantuntijatehtävä suoritettu ulkomailla tai onko asiantuntijatehtävä kansainvälinen vai ei.

Kaupunki

Anna kaupunki, jossa tehtävä on suoritettu.

Konferenssin kansainvälisyys

Valitse, onko konferenssi/kokous ollut kansainvälinen vai ei.

Kokouksen/tilaisuuden nimi

Anna kokouksen/tilaisuuden nimi.

Konferenssin kansainvälisyys

Valitse, onko konferenssi ollut kansainvälinen vai ei.

Konferenssin nimi

Anna konferenssin täydellinen nimi englanniksi.

Kustantaja

Anna julkaisun kustantajan nimi.

Laitos

Vaihda tarvittaessa laitoksen nimi. Ilmoita laitostieto oppiaine, laboratorio, kustannuspaikka tai aihealue tarkkuudella.

Lausunnon antopäivä

Anna lausunnon antopäivä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista klikkaamalla suurennuslasia.

Lausunnon tyyppi

Valitse asiantuntijatehtävää tarkentava tieto: väitöskirjan esitarkastus, toimiminen vastaväittäjänä tai lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen.

Lisätiedot

Tähän voit kirjoittaa lisätietoja, jotka haluat tehtävästä antaa.

Maa

Valitse maa, jossa tehtävä suoritettu.

Nimi

Asiantuntijan nimi. Suoritteen tallentajan nimi tulee automaattisesti tähän. Voit vaihtaa nimen klikkaamalla suurennuslasia ja hakemalla avautuvalla hakulomakkeella haluamasi nimen ja valitsemalla ruksilla. 

Ohjelman tai projektin nimi

Anna ohjelman, tutkimusryhmän tai projektin nimi.

Päättymispäivä

Anna tehtävän/vierailun/konferenssin päättymispäivä, esim. 19.5.2014 tai valitse kalenterista klikkaamalla nuolikuvaketta.

Päättymisvuosi

Anna tehtävän päättymisvuosi. Mikäli tehtävä on luonteeltaan jatkuva, tallenna se vain kerran ja päivitä päättymisvuotta tarvittaessa vuosittain.

Seuran tai verkoston nimi

Anna seuran tai verkoston nimi.

Tehtävä

Anna tehtävän vapaamuotoinen kuvaus.

Tehtävän antaja / Toimielin

Anna asiantuntijatehtävän antanut taho.

Tehtävän kansainvälisyys

Valitse, onko kyseessä kansainvälinen tehtävä vai ei.

Tehtävän tyyppi (tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa)

Valitse asiantuntijatehtävää tarkentava tieto: päätoimittaja, toimittaja, toimituskunnan jäsen, arvioija/referoija ja/tai kokoomateoksen toimittaja. Huomaa, että voit valita useita tehtävän tyyppejä kerralla mikäli on ollut useita tehtäviä.

Tehtävän tyyppi (tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät)

Valitse tehtävää tarkentava tieto: vastuu koko konferenssin järjestämisestä, vastuu konferenssin osan järjestämisestä, session puheenjohtaja, osallistuminen tieteelliseen paneeliin ja/tai konferenssipapereiden arvioija. Huomaa, että voit valita useita tehtävän tyyppejä kerralla mikäli on ollut useita tehtäviä.

Tehtävän tyyppi (tieteellinen asiantuntija)

Valitse asiantuntijatehtävää tarkentava tieto: monikansalliset yhteisöt, julkiset kansalliset yhteisöt tai muut kansalliset yhteisöt. Monikansallisia yhteisöjä ovat esim. EU, YK ja UNESCO. Kansallisia yhteisöjä ovat esim. SA, TEKES ja SITRA. Muihin kansallisiin yhteisöihin lukeutuu esim. Kulttuurirahasto.

Tehtävän tyyppi (tutkijakouluun liittyvä tehtävä)

Valitse tutkijakouluun liittyvä tehtävä: johtaminen, koordinointi tai johtoryhmässä työskentely. Huomaa, että voit valita useita tehtävän tyyppejä kerralla mikäli on ollut useita tehtäviä.

Tekijät

Anna tekijöiden nimet. Ensin sukunimi sitten etunimi tai etunimen ensimmäinen kirjain. Erota tekijät toisistaan pilkulla, esim. Aaltonen Hanna, Sajamaa Veijo, Metsäkangas Taimi.

Tutkijakoulun nimi

Anna tutkijakoulun nimi.

Vaikuttavuuden tyyppi

Valitse vaikuttavuuden tyyppi: asiantuntijahaastattelut, jäsenyydet, konsultointi, koulutus tai luottamustehtävä.

Yliopiston ensimmäinen tekijä

Järjestelmä olettaa tallentajan olevan yliopiston ensimmäinen tekijä. Vaihda tarvittaessa klikkaamalla suurennuslasia ja hakemalla kyseinen henkilö (tekijäluettelossa ensimmäinen Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluva).  

 

Opetusansio

Alkamisvuosi

Anna tehtävän alkamisvuosi. Mikäli tehtävä on luonteeltaan jatkuva, tallenna se vain kerran ja päivitä tietoja tarvittaessa.

Arvosana

Anna opetusnäytteestä annettu arvosana tai luonnehdinta.

Asiantuntijan rooli

Valitse vastaava ohjaaja vai ohjaaja.

Kansainvälisyys

Valitse, onko kyseessä kansallinen vai kansainvälinen tehtävä.

Laajuus

Anna koulutuksen laajuus tunteina (tasatunnit) tai opintopisteinä. 1 op = n.27 t.

Myöntävä taho

Anna opettajankelpoisuuden tai opetusansioita koskevan palkinnon tai tunnustuksen myöntäneen tahon nimi.

Ohjattavan nimi

Anna ohjattavan opiskelijan etunimi ja sukunimi.

Ohjattavan työn aihe

Anna ohjattavan työn aihe tai mahdollinen työn nimi.

Ohjauksen tila

Valitse ohjauksen tila.

Opettajankelpoisuus (60 op)

Opetusnäytteen tarkoitus ja aihe

Anna opetusnäytteen tarkoituksesta (esim. dosentuuri) ja aiheesta vapaamuotoinen, lyhyt kuvaus.

Opinnäytteen tyyppi

Valitse opinnäytteen tyyppi.

Opintokokonaisuuden nimi

Anna koulutuksen nimi tai kirjoita vapaa kuvaus opintokokonaisuudesta.

Palkinnon nimeke

Anna palkinnon tai tunnustuksen nimi tai lyhyt kuvaus.

Palkitsemisajankohta

Anna palkitsemispäivämäärä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista klikkaamalla suurennuslasia.

Päättymisvuosi

Anna tehtävän päättymisvuosi. Mikäli tehtävä on luonteeltaan jatkuva, tallenna se vain kerran ja päivitä päättymisvuotta tarvittaessa vuosittain.

Rekisteröintipaikka

Anna yliopisto, johon opiskelija suorittaa opinnäytettä.

Suoritusorganisaatio

Anna sen yliopiston tai korkeakoulun nimi, jossa opetusnäyte on suoritettu.

Suorituspäivämäärä

Anna opintokokonaisuuden/opetusnäytteen suorituspäivämäärä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista klikkaamalla suurennuslasia.

Suoritusyliopisto

Anna sen yliopiston tai korkeakoulun nimi, jossa opinnot on suoritettu.

 

Vierailu

Alkamispäivä

Kirjaa vierailun alkamispäivämäärä, esim. 25.3.2014 tai valitse kalenterista.

Asema

Anna vierailijan asema kotimaassaan.

Kaupunki

Oman henkilökunnan vierailun lomakkeella anna vierailun kohdekaupunki.

Ulkomaalaisen vierailun lomakkeella anna se kaupunki, josta vierailija tulee.

Maa

Oman henkilökunnan vierailun lomakkeella anna vierailun kohdemaa.

Ulkomaalaisen vierailun lomakkeella anna se maa, josta vierailija tulee.

Nimi

Poimi kansainväliselle vierailulle lähtevän asiantuntijan nimi mikäli oikea ei ole ja valmiiksi valittu.

Päättymispäivä

Anna vierailun päättymispäivämäärä, esim. 19.5.2014 tai valitse kalenterista.

Suku- ja etunimi

Anna vierailijan sukunimi ja etunimi.

Tarkoitus

Valitse missä tarkoituksessa vierailija on lähtenyt (opetus, tutkimus, muu) tai tullut (opetus, tutkimus, tutkijakoulutus, muu).

Tehtävä

Kuvaile lyhyesti vierailua tai sen aikana suoritettuja tehtäviä.

Tutkijanuravaihe

Oma henkilökunta: Valitse tutkijanuravaihe. Muut kuin tutkimustyötä tai opetusta sisältävät vierailut kuuluvat kohtaan Muu.

Ulkomaalaiset: Järjestelmä antaa valmiin tekstin. Tietoa ei voi muokata.

Vastuuhenkilö, kuka on kutsunut

Anna vastuuhenkilön nimi.

Vastuuyksikkö, kuka on kutsunut

Anna vastuuyksikön nimi oppiaine, laboratotio, kustannuspaikka tai aihealue tarkkuudella.

Vierailun kesto (pv)

Järjestelmä laskee automaattisesti vierailun keston annettujen päivämäärien perusteella.

Vierailun tyyppi

Valitse vierailun tyyppi annetuista vaihtoehdoista, yksi tai useampia.

Vierailijan organisaatio

Anna se vierailijan organisaatio, jossa hän työskentelee kotimaassaan, korkeakoulu, tutkimusorganisaatio tai yritys.

Vierailuorganisaatio

Anna vierailun kohdeorganisaatio, korkeakoulu, tutkimusorganisaatio tai yritys.

Yksikkö

Anna kansainväliselle vierailulle lähtevän asiantuntijan yksikkö mikäli oikea ei ole ja valmiiksi valittu. Anna yksikkö oppiaine, laboratorio, kustannuspaikka tai aihealue tarkkuudella.

 

Taiteellinen toiminta

Esitetty ulkomailla

Valitse, onko toiminta tapahtunut tai sijaitseeko sen tuotos ulkomailla.

Internet-osoitteet

Anna taiteelliseen toimintaan liittyvä internet-osoite. Tarkista osoitteen toimivuus.

Kansainvälisyys

Valitse onko suorite kansallinen vai kansainvälinen.

Laitos

Vaihda tarvittaessa laitoksen nimi.  Anna laitos laboratorio-, yksikkö-, oppiainetarkkuudella.

Lisätiedot

Tähän voit kirjoittaa muun lisätiedon, jonka taiteellisesta toiminnasta haluat kertoa.

Paikka

Anna kaupunki, jossa toiminta tapahtui tai sen tuotos sijaitsee.

Tekijät

Anna toimintaan osallistuneiden nimet.

Tyyppi

Valitse taiteellisen toiminnan tyyppi.

Tehtävän kuvaus

Anna taiteellisesta toiminnasta vapaamuotoinen, lyhyt kuvaus.

Tuotantovuosi

Anna vuosi, jolloin suorite on valmistunut tai esitetty.

Yliopiston ensimmäinen tekijä

Anna asiantuntijan nimi, mikäli oikea ei ole jo valmiiksi valittu.

 

Konferenssi

Alkamispäivä

Kirjoita konferenssin alkamispäivämäärä, esim. 25.3.2014. tai valitse kalenterista.
Tallennettuasi konferenssin, järjestelmä laskee ja lisää keston konferenssin tietoihin automaattisesti.

Kaupunki

Anna kaupungin nimi, jossa konferenssi on järjestetty.

Konferenssin nimi

Kirjoita konferenssin nimi englanniksi.

Koulutusala

Valitse konferenssin koulutusala. Vaihtoehdot ovat humanistinen, kasvatustieteellinen, kauppatieteellinen, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, psykologian, teatterialan, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteellinen koulutusala.

Maa

Valitse maa, jossa konferenssi on järjestetty.

Päättymispäivä

Kirjoita konferenssin päättymispäivämäärä, esim. 19.5.2014 tai valitse kalenterista.
Tallennettuasi konferenssin, järjestelmä laskee ja lisää keston konferenssin tietoihin automaattisesti.

Suomalaisten osallistujien lukumäärä

Anna suomalaisten osallistujien lukumäärä.

Ulkomaalaisten osallistujien lukumäärä

Anna ulkomaalaisten osallistujien lukumäärä

Vastuuhenkilö

Tallenna konferenssin vastuuhenkilö.

Vastuuyksikkö

Tallenna konferenssin vastuuyksikkö.

Verkkojulkaisun linkki

Anna konferenssin internet-osoite. Tarkista osoitteen toimivuus.

Viimeksi päivitetty: 19.10.2016