Kopioiden lähettäminen

Ohjeet kopioiden lähettämisestä

Lähetä tietokantaan tallennetuista julkaisuista kopiot kirjastoon osoitteella: OYK / Julkaisutietojen tarkastus
(Postiosoite: OYK / Julkaisutietojen tarkastus, Oulun yliopiston kirjasto, PL 7500, 90014 Oulun yliopisto), mukana lähettäjän ja yksikön nimi.

Pääperiaate on, että kaikista tietokantaan tallennetuista julkaisuista, koko julkaisu tai kopiot tietyistä sivuista lähetetään kirjastoon. Kopiot voi lähettää heti kun julkaisu on tallennettu. Kopioita ei tarvitse lähettää, jos julkaisulla on pysyvä verkko-osoite, joka on tallennettu tallennuslomakkeen Verkkojulkaisun linkki -kenttään. Katso tarkempia ohjeita seuraavista kohdista.

Aikakauslehtiartikkeli

Lähetä sellaiset kopiot, joissa näkyvät tekijöiden nimet ja laitostiedot, artikkelin nimi, lehden nimi, ISSN, vuosikerta (volyymi) tai numero, julkaisuvuosi sekä artikkelin ensimmäinen ja viimeinen sivunumero (sivut, joilla artikkeli on). Mikäli nämä tiedot ovat artikkelin ensimmäisellä sivulla, niin silloin riittää kopio tästä sivusta.
Kopioon on alleviivattava Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvat artikkelin kirjoittajat.

Jos kopioita ei ole vielä saatavilla, niin tallennusta ei saa vielä tehdä, koska tietokantaan otetaan vain julkaistuja julkaisuja, joista on jo sivunumerot tiedossa tai joilla on jo lopullinen paikka lehdessä (ei 'submitted for publication', ei 'forthcoming', ei ’manuscript’, ei 'in press', ei ’online early’, ei 'epub ahead of print', ei 'online first' eikä abstraktien ilmoituslomakkeita).

Kopiota ei tarvitse lähettää, jos olet tallentanut artikkelin pysyvän verkko-osoitteen ja artikkeli on luettavissa avoimessa verkossa tai se on ilmestynyt lehdessä, joka sisältyy kirjaston e-lehtikokoelmaan.

Artikkeli kokoomateoksessa/konferenssijulkaisussa tai luku oppikirjassa

Lähetä kopio 1) artikkelin ensimmäisestä ja viimeisestä sivusta (joissa on mainittu artikkelin nimi, tekijät, artikkelin ensimmäinen ja viimeinen sivunumero) sekä 2) kirjan nimiösivusta (josta selviää teoksen nimi ja toimittajat, mahdollinen konferenssin nimi, kustantaja, kustannuspaikka, mahdollinen sarjannimi ja osan numero) ja 3) nimiösivun kääntöpuolesta (julkaisuvuosi, ISBN) sekä sivuista, joista selviää tekijöiden affiliaatiot (laitostiedot). Jos kyseessä on referee-artikkeli, ota kopio myös 4) esipuheesta tai muusta sivusta, josta asia käy ilmi.
Kopioon on alleviivattava Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvat artikkelin/luvun kirjoittajat.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää koko teoksen nähtäväksi. Ilmoita tällöin haluatko teoksen takaisin. Voit käyttää saatelomaketta.

Kaikkiin julkaisuihin ei laiteta yhtenäistä sivunumerointia, esim. joidenkin kokousjulkaisujen (proceedings) kokousartikkelit vain kootaan yhteen. Tällaisista on aina erikseen mainittava kopioissa ja merkittävä siihen kuinka monta sivua pitkä artikkeli on.

Teosta/kopiota ei tarvitse lähettää, jos olet tallentanut teoksen verkko-osoitteen ja teos on luettavissa avoimessa verkossa tai se kuuluu kirjaston e-aineistoihin.

Erillisteos

Lähetä kopiot kirjan nimiösivusta ja nimiösivun kääntöpuolesta (joista selviää teoksen nimi, tekijät/toimittajat, tekijöiden affiliaatiot (laitostiedot), kustantaja, kustannuspaikka, julkaisuvuosi, ISBN, mahdollinen sarjannimi ja osan numero). Merkitse kopioon kuinka monta sivua teoksessa on.

Kopioon on alleviivattava Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvat kirjoittajat.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää koko teoksen nähtäväksi. Ilmoita tällöin haluatko teoksen takaisin. Voit käyttää saatelomaketta.

Kopiota/teosta ei tarvitse lähettää, jos teos on luetteloitu kirjaston Oula-tietokantaan (maininta tästä Lisätietoja-kentässä) tai se on luettavissa avoimessa verkossa ja pysyvä verkko-osoite on tallennettu.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2012