Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille

Opi hyödyntämään tehokkaasti yliopiston tarjoamia tieteellisiä tietokantoja, aineistoja ja kirjaston tiloja.

Fuksiopetus Linnanmaalla

Pienryhmäohjaajat varaavat opetusajan ryhmälleen sekä huolehtivat siitä, että jokainen uusi opiskelija osallistuu kirjaston fuksiopetukseen. Opetuksen kesto ja kiertokäynti kirjastossa on noin 1,5 h. Opetusaikoja on tarjolla 30.8.-22.9.

Lisätietoja

Lääketieteen, hammaslääketieteen, hyvinvointitekniikan ja terveystieteiden opiskelijat

Opetus kuuluu pakollisena osana 040012Y Tieto ja tutkimus-kurssiin. Työvälineet (040021Y)
Kurssikuvaus WebOodissa

Kansainväliset opiskelijat

Uusille kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille järjestetään LibraryABC-opetusta.

Viimeksi päivitetty: 30.6.2017