FinELibin uusi Neuvottelut –sivusto – FinELib new Negotioations site www.finelib.fi

FinELib-konsortion jäsenet käyttävät vuosittain miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien käyttöoikeuksien hankintaan. Uusilla sivuilla voit seurata tiedelehtineuvotteluiden etenemistä ja saavutettuja tuloksia.

Sivustolta löytyy myös FinELibin laatima Alternative access –suunnitelma, johon on koottu vinkkejä siitä, millaisia keinoja tutkijat, opettajat ja opiskelijat voivat käyttää artikkelien hankkimiseen tilanteessa, jossa haluttu artikkeli ei löydy organisaation tilaamista aineistoista.

Every year, members of the FinELib consortium spend millions of euros on access rights to scholarly e-journals. On new pages, you can monitor the progress and results of these negotiations

FinELib has prepared an alternative access plan including tips on how researchers, teachers and students can access articles if the article cannot be found in the collections that the organisation has subscribed to.  You can always turn to your organisation’s library/information service for more information and advice.

Viimeksi päivitetty: 15.11.2017