Hakulomake

Koulutustarjonta

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Tutkinto-ohjelmat

Kulttuuriantropologian ja arkeologian tutkinto-ohjelmat

Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot ja opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Koulutusohjelmissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa.

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa.

Perustiedot

Sisäänotto: 
20
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Arkeologi
Antropologi
Museonjohtaja
Intendentti
Kulttuurituottaja
+358 (0)29 448 3450
hannu.i.heikkinen (at) oulu.fi
+358 (0)29 448 3230
vesa-pekka.herva (at) oulu.fi
+358 (0)29 448 3340
anneli.merilainen-hyvarinen (at) oulu.fi
+358 (0)29 448 3361
timo.ylimaunu (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.