Hallinto ja talous

KSI:n hallinnosta vastaa instituutin johtaja. Johtajan tukena instituutin operatiivisessa toiminnassa on johtoryhmä.

Instituutin laatukäsikirjassa kuvataan tarkemmin toimintaa ja laadun varmistusta.

Instituutin rahoituksesta suurin osa on yliopiston ulkopuolista rahoitusta, jossa on eri vuosina korostunut EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja tutkimuksen puiteohjelmista myönnetyt rahoitukset sekä Suomen Akatemian ja TEKES:in myöntämä rahoitus. Oulun yliopiston rahoitus sisältää perusrahoituksen lisäksi strategista ja investointirahoitusta. EU:n rakennerahastorahoitus on ollut merkittävin rahoitusmuoto. Alueen kuntien ja seutukuntien rooli rahoittajana sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän JEDU:n rooli erityisesti ELME-laboratorion laitehankintojen toteuttajana on myös ollut oleellisen merkittävää.

Kokonaistuotot vuonna 2015 olivat 2,14 milj. euroa.

 

Kokonaiskulut vuonna 2015 olivat 2,13 milj. euroa.

Viimeksi päivitetty: 6.7.2017