Hallinto ja Talous

KSI:n hallinnosta vastaa instituutin johtaja. Johtajan tukena instituutin operatiivisessa toiminnassa on johtoryhmä.

Instituutin rahoituksesta suurin osa on yliopiston ulkopuolista rahoitusta, jossa on eri vuosina korostunut EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja tutkimuksen puiteohjelmista myönnetyt rahoitukset sekä Suomen Akatemian ja TEKES:in myöntämä rahoitus. Oulun yliopiston rahoitus sisältää perusrahoituksen lisäksi strategista ja investointirahoitusta. EU:n rakennerahastorahoitus on ollut merkittävin rahoitusmuoto. Alueen kuntien ja seutukuntien rooli rahoittajana sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän JEDU:n rooli erityisesti ELME-laboratorion laitehankintojen toteuttajana on myös ollut oleellisen merkittävää.

Kokonaistuotot vuonna 2015 olivat 2,14 milj. euroa.

 

Kokonaiskulut vuonna 2015 olivat 2,13 milj. euroa.

Viimeksi päivitetty: 5.1.2017