Tutkimus

Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin (OEI) tutkimuksen teema on ”Operational Excellence of Micro Enterprises”. Tutkimustoiminnan tavoitteena on mikro - ja pk -yritysten kehittäminen, tuotantotekniikan tutkimus, tutkitun tiedon tuottaminen sekä uusien innovaatioiden ja nopeiden kokeiluiden edistäminen yritysten toiminnallisen erinomaisuuden kehittämiseksi. Erityisesti tavoitteena on erikoisterästen tuotteistaminen kilpailukykyisiksi ja innovatiivisiksi tuotteiksi. 

Tutkimus tukeutuu pääkampuksen ulkopuolisiin infrastruktuureihin: konepajainnovaatioiden infrastruktuuri ELME-studio (Nivala) ja maanalainen tutkimusinfrastruktuuri CallioLab (Pyhäjärvi) (Collaborational Research Infrastructures), sekä mikroyritysten ydinryhmiin (Pohjois-Suomi) (LivingLab of Micro Enterprises). OEI edelleen kehittää suunnitelmallisesti näitä infrastruktuureja alueen yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Oulun Eteläisen instituutti on omalta osaltaan lisännyt merkittävästi alueella tehtävää tutkimustoimintaa. Yhteistyö on tiivistä erityisesti muiden alueella toimivien, mutta myös kansallisten tutkimus- ja kehittämis-organisaatioiden kanssa. Keskeisillä tutkimusaloilla on syntynyt myös merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Aktiivisinta toiminta on seuraavissa tutkimus- ja kehittämisryhmissä:

Mikroyrittäjyyden tutkimus

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän toiminta käynnistyi syksyllä 2011. Ryhmän perustamisen taustalla on yhteinen näkemys (mm. Botnia-strategia) mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan mahdollisuuksista tuottaa tieteellisesti korkeatasoista alueen yritysten kasvua, kehitystä ja elinvoimaa tukevaa tutkimustietoa. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, elinkeinoyhtiöiden ja välittäjäorganisaatioiden kanssa ja rakentaa samalla yhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan fokusalueilla.

Tutkimusryhmän keskeiset tutkimusteemat liittyvät alueelliseen yrittäjyysilmaston kehittämiseen, yrityksen kasvun tukemiseen, kansainvälistymisen edistämiseen, rahoitus- ja kannustejärjestelmiin, harvaan asutun alueen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen sekä tutkimus-, kehitys, ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat, FMT

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan levymäisen materiaalin tuotteeksi jalostamisen tekniikoihin ja menetelmiin. Erikoisalueena kevyet ja kestävät rakenteet. Tutkimusalueita ovat mm. ultralujat teräkset ja niiden konepajakäyttäytyminen, lyhyet lämpökäsittelyt terästen ominaisuuksien parantamisessa ja räätälöityjen piensarjaterästen valmistusta sekä kustannustehokas tuotantoautomaatio. Tutkimusaiheina ovat myös rakenteiden mekaaninen kestävyys mukaan lukien väsymiseen liittyvät ilmiöt ja työstön ja olosuhteiden vaikutus näihin, valmistustekninen suunnittelu ja prototypointi sekä kiinnitin- ja työvälinetekniikka. FMT ryhmä on Oulun Eteläisen instituutin ja Teknillisen tiedekunnan yhteinen tutkimusryhmä. Pääosa ryhmän tutkijoista toimii Nivalassa ELME Studiossa. Osa tutkijoista toimii Oulussa yliopiston kampuksen teknisen tiedekunnan alaisuudessa. Tutkimusryhmä tarjoaa palveluja yrityksille ja yhteisöille.

Maanalaisfysiikan tutkimusryhmä, CUPP

Tutkimusryhmän laboratorio (CUPP, Centre for Underground Physics in Pyhäjärvi) sijaitsee Pyhäsalmi Mine Oy:n kaivosympäristössä Pyhäjärvellä. Ryhmä on toteuttanut erilaisia tieteellisiä kokeita yhdessä laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa vuodesta2001 alkaen. Viime vuosina laboratorioon on rakennettu ns. EMMA-koetta (Experiment with MultiMuon Array) Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Venäjän tiedeakatemian alaisten Pietarin ja Moskovan tutkimuslaitosten ja Århusin yliopiston yhteistyönä.

Tutkimusryhmän uusimassa kokeessa mitataan hiili-14-isotoopin osuutta nestetuikeaineessa. Koe vaatii toimiakseen erittäin matalan taustasäteilyn ja se sijaitsee kaivoksen pohjalla noin 1400 metrin syvyydessä. Koe suoritetaan Oulun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Venäjän Tiedeakatemian yhteistyönä.

Tutkimusryhmä osallistuu myös aktiivisesti LAGUNA-hankkeeseen, joka suunnittelee erittäin suuren neutriinohiukkasfysiikan tutkimusinfrastruktuurin rakentamista Pyhäjärvelle CERN-yhteistyönä. Pyhäsalmen kaivos on ensisijainen sijoituspaikka ilmaisimille, joilla havainnoidaan avaruudesta ja auringon ja maan ytimistä sekä atomivoimaloista peräisin olevia neutriinoja, mutta erityisesti CERN:stä mittalaitteelle suunnattuja neutriinosuihkuja (LBNO).

RFMedia –laboratorio

RFMedia-laboratorio on Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien muodostama tutkimusyhteisö. Tutkimusyhteisössä tutkitaan ja kehitetään digitalisaatiota ja langattomia tiedonsiirtoteknologioita sekä niiden hyödyntämistä liiketoiminnan tukena. Tutkimusryhmän nykyisenä painopistealueena on sekä teollinen että esineiden internet hyödyntäen erityisesti data-analytiikkaa.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.5.2017