Hakeminen

1. Humanistinen ja luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua seuraavasti:
- LuTk: kaksi kertaa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
- HuTk: yhden kerran joko ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä tai toisen vuoden syksyllä 

Soveltuvuuskokeet järjestetään marras-joulukuussa sekä toukokuussa.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan omassa tiedekunnassa.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään alkuvuodesta omassa tiedekunnassa. Soveltuvuuskokeessa käyneet osallistuvat valintaan automaattisesti.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (kandidaattivaihe 30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op. Opintojen toinen osa (maisterivaihe 30 op) suoritetaan saman vuoden syyslukukaudella.

Aineenopettajakoulutus (HuTk)
Aineenopettajakoulutus (LuTk) (s. 25)

 

2. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2017

Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60 op:n (tai 35 ov:n) laajuiset opinnot opetettavassa aineessa.

Hakuaika päättyy  perjantaina 14.10.2016. Opinnot suoritetaan kalenterivuoden 2017 aikana (tammi-joulukuu).

Valintaperusteet 2017
Hakulomake 2017
 

Tärkeää! Hakulomakkeeseen on liitettävä opetettavan aineen vastaavuustodistus. Hakemusta ei käsitellä ilman ko. liitettä.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina, kelpoisuus on todistettava opetettavan aineen osalta asianomaisen ainetiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto (tiedekunnan dekaanin päätös) on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa.

Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

 

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Lisätietoja linkistä SORA-lainsäädäntö.


 

 

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016