Opinto-opas ja opetus

Opinto-opas

Aineenopettajan pedagogisten opintojen sisällöt, osaamistavoitteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista:

KTK - Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 2017-2018.

Etusivulla olevasta ajoitustaulukosta käy ilmi, mitkä opintojaksot kuuluvat kandidaattivaiheen opintoihin (= 3. vuoden kevään opinnot) ja mitkä maisterivaiheen opintoihin (= 4. vuoden syksy).

 

Opetus

Lukujärjestykset löytyvät WebOodista.

Kaikille tiedekunnan järjestämille opintojaksoille tulee ilmoittautua WebOodissa ennen opintojakson alkamista. Tarkista WebOodista opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat.

 

Tentit

Tiedekunnan tenttiohjeet löytyvät sivulta Tentit.
 


Opintojen koostamispyynnöt

Pedagogisten opintojen koostamispyynnöt lähetetään osoitteeseen study.education@oulu.fi. Kerro viestissä nimesi, opiskelijanumerosi, onko kyse kandidaatin vai maisterin tutkinnon pedagogisista opinnoista sekä minkä laajuisen kokonaisuuden koostamme. Oletus on 30 op + 30 op mutta opiskelijan HOPSista riippuen laajuudet voivat poiketa tästä. Mikäli olet epävarma asiasta, ota yhteyttä omaan opintoneuvojaasi ennen kuin lähetät koostamispyynnön.

Erillisopinto-oikeudella opiskelevien opinnot koostetaan 60 op:n laajuisiksi. Kun tiedät kaikkien opintojen olevan Oodissa, lähetä koostamis- ja todistuspyyntö yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Todistuksen toimitusaika on muutama päivä.

 

Ajankohtaista

Vuoden 2018 opiskelijavalinnassa kasvatustieteiden tiedekunnan erillisinä toteutettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) hyväksytään seuraavat opiskelijat:

 

Ahmala Ville

Hentilä Hanna

Hietala Elisa

Huovinen Kosma

Junttila Hanni

Karjalainen Sanna

Koutonen Hanna

Leppälä Emma

Mantere Jukka

Rautiainen Iira

 

Ennen kouluharjoitteluiden alkamista opiskelijan on esitettävä rikosrekisteriote alla mainitulle henkilökunnan edustajalle:

LUTK:n perustutkinto-opiskelijat: Katri Suorsa, luonnontieteellisen tiedekunnan lähipalvelupiste
HUTK:n perustutkinto-opiskelijat: Kari Kaskela tai Oili Sievola, humanistisen tiedekunnan lähipalvelupiste
KTK:n musiikkikasvatuksen opiskelijat: Petteri Klintrup, kasvatustieteiden tiedekunta
Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyt: Jenni Palomaa, Katja Holtinkoski-Perttula tai Helena Seppälä, kasvatustieteiden tiedekunnan lähipalvelupiste

Kevään 2018 osalta rikosrekisteriotteet tulee esittää xx.xx.2018 mennessä.

Lisätietoa: www.oulu.fi/ktk/harjoittelu

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.11.2017