Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Maisterivaiheen sivuaineena on mahdollisuus suorittaa 40 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka yhdessä erityispedagogiikan perusopintojen kanssa tuottaa kelpoisuuden antaa erityisopetusta. (Tarkempi kelpoisuus määräytyy pohjakouluksen mukaan.)

Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin ja monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

Hakeminen

Hakukelpoisuus

  • Opiskelijalla on hakulukukautena ensisijainen opinto-oikeus luokanopettajan (mikä tahansa painotus) tai varhaiskasvatuksen 5-vuotiseen koulutukseen. (Varhaiskasvatuksen koulutuksesta ei hakumahdollisuutta keväällä 2017.)
  • Opiskelijalla saa olla enintään yksi tiedekunnan tarjoama sivuaine ennestään. (Myös erityispedagogiikan perusopinnot lasketaan sivuaineeksi.)
  • Opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon toisessa em. koulutuksista sekä erityispedagogiikan perusopinnot ilmoitettuun määräaikaan mennessä. (Käytännössä opintoja edeltävän lukukauden loppuun mennessä.)

Mikäli kentän opettajille avataan haku pätevöittäviin opintoihin, heitä informoidaan vuosittain hakukelpoisuudesta erikseen.

Myönnetty opintokokonaisuus on suoritettava osana KM-tutkintoa.

Opinnot on aloitettava hakua seuranneena lukuvuotena. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Hakuun sisältyy ensimmäinen ja toinen vaihe. Yksityiskohtaiset hakutiedot saat vuosittain sivuainehaun yhteydessä ja ne voivat poiketa edellä esitetyistä. Vuosittaiset ohjeistukset hakuun liittyen löydät sivuaineopintojen sivulta. Opintojen tarjoaminen päätetään vuosittain erikseen ja valintaperusteet tarkistetaan vuosittain. Tämän sivun tiedot ovat siis vain ohjeelliset.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Minna Sainio. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Erityispedagogiikan professori

Lisätietoja opinnoista

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opintojen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy Weboodista Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineiden opinto-oppaasta.

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 21.2.2017