Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma

Erityispedagogiikka Oulun yliopistossa

Erityispedagogiikka on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan neljästä pääaineesta. Uusi ja ainoa Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015.  Yksikössä on koulutettu erityisopettajia vuodesta 2013 alkaen.

Erityispedagogiikan yksikkö pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

 

UUTTA

Syksyllä 2017 alkaa 2-vuotinen maisterikoulutus valmiille lastentarhanopettajille. Koulutuksessa tehdään maisterin tutkinto ja erityisopettajan opinnot. Opiskelijoita otetaan 30.

9.2.2017 pidettävän kirjallisen kokeen materiaali:

  • Kuusisto, A.; Kallioniemi, A. & Matilainen, M. 2014. Monikulttuurinen työyhteisö varhaiskasvatuksen kentällä. Kasvatus 45 (2), 113-126.
  • Niikko, A. &  Korhonen, M. Varhaiskasvattajat lapsikeskeisen pedagogiikan kehittäjinä  päiväkodissa. Kasvatus 45 (2), 127-139.
  • Rantala, A. & Uotinen, S. 2014. Vanhempien osallisuus lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja järjestämisessä- kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tarkastelussa. Kasvatus 45 (2), 140-151.
  • Kirjavainen, T.; Pulkkinen, J. & Jahnukainen, M. Perusopetuksen erityisopetusjärjestelyt eri ikäryhmissä 2001- 2010. Kasvatus 45 (2), 152-166.
  • Kirjoittajien yhteystiedot
     

Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opintojen haku lukuvuodelle 2018-2019, hakuaika 1.2.-28.2.

Lisätietoa tulossa viikolla 4.

 

Henkilöstö

Erityispedagogiikan tiimin muodostavat professori, lehtorit ja muut alan toimijat. Lukuvuonna 2017-2018 siihen kuuluvat professori Marjatta Takala, yliopistonlehtori Marko Kielinen, yliopistonlehtori Leila Kairaluoma, yliopisto-opettaja Lea Veivo, yliopistonlehtori Elina Viljamaa, avoimen koordinaattori Helena Miettunen ja koulutussuunnittelija Jenni Palomaa.

Erityispedagogisia käynnissä olevia tutkimushankkeita tällä hetkellä ovat mm. inkluusio ja varhaiserityisopetus, kolmiportainen tuki, aistivamma ja oppiminen, maahanmuuttajien koulutus, konsultointi osana erityisopettajan työtä sekä Pohjoismainen erityisopetuksen ja tuen muotojen sekä opetussuunnitelmien vertailu.


Koulutusten rakenteet löytyvät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Viimeksi päivitetty: 22.1.2018