Hakeminen

Alla lueteltuihin koulutuksiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 15.3.-5.4.2017.

  • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

HUOM! Luokanopettajan koulutuksen sisäänottomäärä (120) vuonna 2017 sisältää myös taide- ja taitopainotteisuuden sekä teknologiapainotteisuuden. Näihin ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat sijoitetaan painotuksiin opintojensa alussa.

VAKAVA-kokeen aineisto on Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

VAKAVA-kokeen aineisto julkaistaan myös Samalta viivalta 11 -kirjana ja se on mahdollista tilata mm. Opettajan Tietopalvelusta: https://www.opettajantietopalvelu.fi/tuotteet/719454604.html. Kirjan voi tilata myös sähköpostitse asiakaspalvelu@opettajantietopalvelu.fi tai puhelimitse 014 337 0050.

Hakukohteen Kasvatustieteet, Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, valintakokeeseen luettavasta teoksesta (Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset) on ilmestynyt uusi painos v. 2016. Myös tästä uudemmasta painoksesta luetaan kirjan johdanto ja ensimmäinen luku "Kasvatustieteen peruskäsitteet", joka vuoden 2014 painoksessa päättyi sivulle 68.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta seuraaville koulutusaloille (ns. SORA-lainsäädäntö): luokanopettaja, Intercultural Teacher Education, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma ja kasvatustieteet, kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma.

Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella, niin ota erikseen yhteys hakemaasi yliopistoon. Lisätietoja oheisesta linkistä SORA-lainsäädäntö.

Lisäksi tiedekunnassa on maisteri- ja siirtohaku, joista löydät tietoja maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat -kohdasta.

 

Viimeksi päivitetty: 29.3.2017