Hakeminen

Alla lueteltuihin koulutuksiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 14.3.-28.3.2018.

  • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

HUOM! Luokanopettajan koulutuksen sisäänottomäärä (120) vuonna 2017 sisältää myös taide- ja taitopainotteisuuden sekä teknologiapainotteisuuden. Näihin ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat sijoitetaan painotuksiin opintojensa alussa.

VAKAVA-kokeen aineisto on Helsingin yliopiston verkkosivuilla. Aineisto julkaistaan 27.3.2018.

VAKAVA-kokeen salijako 2018 nähtävissä täällä.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta seuraaville koulutusaloille (ns. SORA-lainsäädäntö): erityispedagogiikka, luokanopettaja, Intercultural Teacher Education, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma ja kasvatustieteet, kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma.

Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella, niin ota erikseen yhteys hakemaasi yliopistoon. Lisätietoja oheisesta linkistä SORA-lainsäädäntö.

Lisäksi tiedekunnassa on maisteri- ja siirtohaku, joista löydät tietoja maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat -kohdasta.

 

Viimeksi päivitetty: 17.4.2018