Harjoittelut ja sora-lainsäädäntö

Kaikkien koulutusten opintokokonaisuuksiin kuuluu työharjoittelua. Sen laajuus ja sisältö vaihtelevat koulutuksesta riippuen. Tarkempia tietoja eri koulutusten harjoittelusta löytyy alla olevista linkeistä.
Normaalikoululle sijoittuvien harjoitteluiden aikataulu lukuvuonna 2017-2018

Lisätietoja työharjoittelusta saa suunnittelijoilta ja opintoasiainsihteereiltä.

Koulutuskohtaiset harjoittelusivut:

Rikosrekisteriotteen esittäminen liittyen tutkinto-ohjelmien harjoitteluihin

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Tämä koskee seuraavia tutkinto-ohjelmia ja opintokokonaisuuksia sekä muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, joihin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä:

 • aineenopettajakoulutus
 • erityispedagogiikan koulutus
 • luokanopettajakoulutus
 • musiikkikasvatuksen koulutus
 • varhaiskasvatuksen koulutus
 • erilliset erityisopettajan/varhaiserityisopettajan opinnot
 • erilliset opettajan pedagogiset opinnot
   

Ohjeet rikosrekisteriotteen tilaamiseen

Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikosrekisteriotetta tarvitaan (koulutukseen sisältyvä lasten parissa tehtävä harjoittelu). Ote on opiskelijalle maksuton kunhan huomaa valita oikean lomakkeen.

Hakemuslomake löytyy seuraavasta osoitteesta: 
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet.html

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Esittämisestä informoidaan sähköpostitse ja/tai erilaisissa informaatiotilaisuuksissa.

Jos opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua.

Ote tulee esittää henkilökohtaisesti tämän sivun liitteenä alareunassa olevan aikataulun mukaisesti jollekin seuraavista henkilöistä: Hennariikka Valppu-Paaso (KK221, Vaka); Katja Holtinkoski-Perttula (KTK259, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); NN (Minna Sainio) (KTK250, Erkka, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); Petteri Klintrup (KTK261, Muko); Helena Seppälä (KTK255, kaikki koulutukset)
Otetta ei saa lähettää sähköpostitse, postitse tai jättää lokeroon/työhuoneeseen.

Jos otteessa on jotain merkintöjä, katso ohjeet täältä.

 

 • Luokanopettajakoulutukset: 4.periodin harjoittelijat 4.3.2016 mennessä.
 • Intercultural Teacher Education 4.1.-29.1.2016

Viimeksi päivitetty: 7.12.2017