KTK Henkilökunnalle

Tänne kootaan KTK:n henkilökunnan tarvitsemia resursseja.
Ole hyvä ja anna palauteta, mitä Sinun mielestäsi täällä pitäisi olla!
 

Osa näistä ja lisää löytyy notiosta kohdasta Henkilöstö ja työsuhde tai Pakki-sivulta.

Ajankohtaista

Henkilöstökokoukset

Kevätlukukaudella 2017 kokoukset järjestetään torstaisin klo 12-14.  Kevätlukukauden kokousajat ovat 19.1., 16.2., 16.3., 6.4. ja 4.5.2017.

Henkilöstökokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa
FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)

Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).

Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

 

 

Työsuhdeasioita

Julkaisujen ja muiden ansioiden kirjaaminen:

Matkustaminen

Hakemuksia käsitellään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Esitykset on tehtävä vuosittain syyskuun ja maaliskuun loppuun mennessä. (Vastaavasti opetukseen liittyviin matkoihin haetaan rahoitusta samalla lomakkeella koulutusdekaanilta Marko Kielinen.)

Kun rahoitus on myönnetty on tehtävä matkapyyntö SAP-travel matkatietojärjestelmään (ks. Matkustaminen yliopiston sivulla).

Opettajavaihto: http://www.oulu.fi/intl/opettajat/opetusvaihto.htm

Tilat ja laitteet

Tiedekunnan tilojen ja laitteiden varauskalenterit yms. löytyvät osoitteesta: http://www.oulu.fi/ktk/ktkinfra

 

Viimeksi päivitetty: 3.2.2017