Kesäopinnot

Tietoa kesän 2018 kesäopinnoista päivitetään tälle sivulle viimeistään maaliskuussa!

YLEISTÄ

Tiedekunta, avoin yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestävät kesäaikaista opetusta kesällä 2017.

Voidaksesi suorittaa kesäopintoja sinulla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus Oulun yliopistoon ja sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi, jotta suoritukset voidaan kirjata Oodiin.

Ks. koko yliopiston kesäopintotarjonta, ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta ja kesäopintoja koskevat läsnäolo-ohjeet täältä http://www.oulu.fi/yliopisto/node/45198. Lisätietoa kesäopintotuesta ja sen myöntämiskriteereistä löydät täältä http://www.oulu.fi/yliopisto/opintotuki/kesaopintotuki.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja kysy tarvittaessa apua tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijalta.

 

TIEDEKUNNAN TARJONTA

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa muutamia opintojaksoja ja kesätenttejä. Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa WebOodissa 10.4. klo 8.00 (-23.4.). Opiskelijat hyväksytään kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Tentteihin ilmoittautuminen on toukokuussa.

KESÄLLÄ 2017 JÄRJESTETÄÄN TIEDEKUNNAN KESÄOPETUKSENA SEURAAVAT KURSSIT:

407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi                      

407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi                         

413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi                          

408044S Gradukoulu                                                           

407046A Kandidaattiseminaariryhmä (Kandidaatintyötä ei vaadita tehtäväksi kokonaisuudessaan kesällä.)

407523A Plurilingualism and Education in the 21st Century (verkkokurssi)

407518A Global Citizenship Education (verkkokurssi)

404022A Vapaavalintainen harjoittelu

408014S Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi. Kurssi soveltuu seuraavien ohjelmien opiskelijoille:

 • Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op
 • Kasvatustieteiden koulutuksen kasvatustieteen syventävät opinnot / Loppukuulustelu (413027S) 5 op
 • Kaikki ohjelmat, myös aineenopettajakoulutus: vapaasti valittavat opinnot 4 op

Infotilaisuus opintojaksosta 4.4. klo 10.15-11.00 tilassa KTK112 Infon diat
Opintojakso antaa mahdollisuuden syventää kandidaatintutkielman tai pro gradu-työn aihepiirejä sekä lisää pedagogisia valmiuksia vastata ajankohtaisten teemojen tarjoamiin haasteisiin. Opintojakso tutustuttaa tiedekunnassamme tehtävään tutkimukseen. Kirjapakettien vetäjinä toimii tiedekunnan tutkimusryhmien tutkijoita. Ks. Alustava kirjalista.
Vuoden 2017 Kirjapaketit:

 • Kasvatuksen eettiset kysymykset ja monikulttuurisuus
 • Moniääninen lapsuus
 • Opettajan työ suhteissa olemisena
 • Oppiminen ja sen tukeminen

 

Opintojaksojen tarkat päivämäärät ja ajat näkyvät WebOodin opintojaksotiedoissa.

 

Tenttipäivät ovat 9.6. ja 11.8.2017. Tentittävät jaksot.

 

Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle ja suorittamisesi estyy, PERU paikkasi, jolloin joku muu kesäpisteitä tarvitseva pääsee mukaan. Kesäopinnot ovat erityisjärjesteltyjä kursseja, joka tarkoittaa mahdollisuutta suorittaa kurssia annetuilla ohjeilla ainoastaan kesän ajan. Huolehdi siis itsenäiset tehtävät valmiiksi ennen 1. periodin alkua elokuussa.

HOX. Luonnontieteellisen tiedekunnan kesäopintojakso: 800339A Erikoiskurssi: Ohjelmointi matematiikan opetuksessa. Kurssi on suunnattu aineen- ja luokanopettajaopiskelijoille ja tukee ohjelmoinnin integroitumista peruskoulun matematiikan opetukseen uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Kurssi ei vaadi esitietoja ohjelmoinnista ja on suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille. Kurssin suoritustapa on lähitapaamiset ja harjoitustyö. Kurssi vaatii toteutuakseen vähintään 15 opiskelijaa.
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Peter Hästö
Ilmoittautuminen: WebOodi (ilmoittautuminen ei vielä käynnissä)
Kohderyhmä: Matematiikan aineenopettajat. Kurssi käy pääaineopintojen valinnaiseksi ja sillä voi korvata aineenopettajan syventäviä kursseja. Kurssi käy myös Matematiikka 25 op:n kokonaisuus luokanopettajille valinnaiseksi ja Aineenopettajan 60 op sivuainekokonaisuuden valinnaiseksi.
Toteutusaikataulu: Lähitapaamiset 5.6.-19.6., harjoitustyön palautus elokuussa.
 

Kirjaston tiedonhakukoulutus kesällä 2017:

410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (1 op)

Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat
Toteutusaikataulu: Useita ryhmiä

 • 15.-31.5.2017 (ilmoittaudu 11.5. mennessä)
 • 6.-20.6.2017 (ilmoittaudu 2.6. mennessä)
 • 15.-29.8.2017 (ilmoittaudu 11.8. mennessä)

Ilmoittautuminen Oodissa: https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=410050Y&html=1

Lisätietoja sisällöstä ja toteutuksesta: http://libguides.oulu.fi/410050y

 

POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON TARJONTA

Tiedekunnan tarjoamien kesäopintojen lisäksi voit suorittaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kursseja (ilmoittaudutaan kesäyliopiston nettisivuilta). Kesäyliopiston opintotarjonta löytyy osoitteesta http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnot-kesalla-2017/

Huomioithan että

 • Osa kesäyliopiston järjestämistä opintojaksoista on perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Jos opetus on maksutonta, siitä on erikseen maininta PPKYOn järjestämän opintokokonaisuuden tai opintojakson kohdalla ja tuolloin et tarvitse maksusitoumusta.
 • Ilmoittautuessasi kesäyliopiston opintoihin, on tärkeää, että merkitset oikein oman nimesi, tutkinto-ohjelmasi ja sen, että olet perustutkinto-opiskelija.

Mikäli tarvitset maksusitoumusta, se täytyy aina neuvotella tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijan kanssa! Muuten vastaat itse kurssin maksuista.

 • Seuraa itse aktiivisesti kesäyliopiston ilmoittautumistietoja. Usealta kurssilta tarkat aikataulut puuttuvat vielä.
 • Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa kesäyliopiston kurssit loppuun kesäyliopiston kurssiajankohtana.
 • Luet tarkasti perumiseen liittyvät ohjeet ja perumatta jättämiseen liittyvistä sanktiomaksuista kesäopintojen nettisivuilta.

Muista kysyä apua tarvittaessa tutkinto-ohjelmasi suunnittelijalta!

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 12.12.2017