Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Monialaiset opinnot ovat luokanopettajakoulutuksissa kandidaatin tutkinnon pakollinen sivuaine. Luokanopettajan maisteriohjelmassa sivuaine kuuluu maisterin tutkintoon.

Jatkossa ko. opintoja pääsevät suorittamaan myös muutamat toisen koulutuksen opiskelijoista.

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot -sivuaineena sopii sellaiselle varhaiskasvatuksen opiskelijalle, joka haluaa pätevöityä myös luokanopettajan työhön. Monialaisissa opinnoissa perehdytään peruskoulussa opetettaviin aineisiin tai aihesisältöihin, niin että opiskelija osaa soveltaa opittua tietoa alakoulun opetuksessa.

Monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • esittää oppineisiin liittyvää tietoa niin, että perusopetuksen 0-6 luokkalainen pystyy sen omaksumaan.
  • käyttää eri opetusmenetelmiä ja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä eri oppiaineissa ja kulttuurien välisissä teemoissa.
  • arvioida opetustapansa soveltuvuuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden puitteissa.
  • suunnitella, soveltaa ja arvioida alaluokille tarkoitettuja oppisisältöjä.

Opinnot ovat jakautuneet äidinkieleen ja orientoiviin opintoihin, matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin, taide- ja taitoaineisiin sekä harjoittelujaksoon.

Hakeminen

Hakukelpoisuus

  • Opiskelijalla on hakulukukautena ensisijainen opinto-oikeus varhaiskasvatuksen koulutukseen. (Muiden koulutusten osalta hakukriteerit määritellään lähivuosina.)
  • Opiskelija on aloittanut opintonsa vuonna 2013 tai sen jälkeen.
  • Opiskelijalla saa olla enintään yksi tiedekunnan tarjoama sivuaine ennestään.

Opiskelijoita valitaan korkeintaan 5/koulutusohjelma. Mikäli hakuehdot täyttäviä opiskelijoita ei löydy viittä, voidaan paikat jättää täyttämättä.

Myönnetty opintokokonaisuus on suoritettava osana KM-tutkintoa.

Opinnot on aloitettava hakua seuranneena lukuvuotena. Opinnot kestävät 2 vuotta.

Hakuun sisältyy ensimmäinen ja toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa sivuainetta haetaan sivuainehaun yhteydessä ja toimitetaan suunnitelma KK-tutkinnon loppuunsaattamiseksi. Toisessa vaiheessa järjestetään tarvittaessa soveltuvuuskoe.

Tämän sivuston tiedot ovat suuntaa antavia. Yksityiskohtaiset hakutiedot saat vuosittain sivuainehaun yhteydessä ja ne voivat poiketa edellä esitetyistä. Vuosittaiset ohjeistukset hakuun liittyen löydät sivuaineopintojen sivulta.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Minna Sainio tai Hennariikka Valppu-Paaso. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Minna Sääskilahti

Lisätietoa opinnoista

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy Weboodista Kasvatustieteiden tiedekunnan Luokanopettajakoulutuksen opinto-oppaasta.


 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 26.9.2016