MuKo - Opetus, opinto-oppaat

17.5.2017

Valinnaiset syventävät opinnot 2017-18

Maisterintutkintoon kuuluu 40 op laajuiset valinnaiset syventävät opinnot. Opinnot voivat koostua Mukon omasta tarjonnasta tai yliopiston muusta tarjonnasta (max. 20 op).

Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Lukuvuoden 2017-18 tarjonta. Opintojaksojen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä.

17.5.2017

Harjoittelut 2017–2018

Perusharjoittelu 2.4.–27.4.2018

Syventävä harjoittelu I, 14.8.–22.9.2017

Syventävä harjoittelu II, 3:ssa periodissa, joista ensimmäinen alkaa lokakuun alussa (tarkentuu)

 

16.5.2017

Tutkintorakenteet (ajoitus)

Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma 2016-17 (kandi) (maisteri)

Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma 2017-18 (kandi) (maisteri)

 

5.4.2016

050091A Valinnaiset opinnot: Ammatillinen kasvu kuvaus

 

4.4.2017

Maailman musiikit 1

Periodin 1, alustava ohjelma 6.–7.4.2017

 

18.10.2016

Valinnaiset opinnot (kandi) 2016-17

Kandidaatin tutkinnon OPS:ssa on kaksi valinnaiset opinnot  -opintojaksoa.

Aineopinnoissa 422272A Valinnaiset opinnot (5 op)

Pedagogisissa opinnoissa 050091A Valinnaiset opinnot (3 op)

Kuvaus valinnaisista opinnoista

3.10.2016

Valinnaiset syventävät opinnot 2016-17

Maisterintutkintoon kuuluu 40 op laajuiset valinnaiset syventävät opinnot. Opinnot voivat koostua Mukon omasta tarjonnasta tai yliopiston muusta tarjonnasta (max. 20 op).

Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Lukuvuoden 2016-17 tarjonta. Opintojaksojen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä.

Ilmoittautumistilanne

Musiikin varhaiskasvatus kuvaus

Erityismusiikkikasvatus kuvaus

Musiikkitilojen suunnittelu, ylläpito ja huolto  kuvaus

 

25.8.2016

Muko tutkintorakenne, kandidaatin tutkinto (opintojaksot - ajoitukset)

Muko tutkintorakenne, maisterin tutkinto (opintojaksot - ajoitukset)

Osa opintojaksoista koostuu osioista

 

5.4.2016

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2016-17 kandi- ja graduryhmiin weboodissa 6. - 29.5.2016

Kesäopinnot 2016

 

 

10.12.2015

Open Staget kevät 2016

Pe 4.3.2016 klo 12 - 16  KTK 127

ti 5.4. klo 12 - 16 KTK 127

ti 26.4. klo 9 - 12  KTK 127

 

Klassiset tentit kevät 2016

Pe 18.3.2016 klo 12 - 16

pe 22.4. klo 10 - 16

ti 3.5. klo 9 - 16

ma 9.5. klo 9 - 14

ti 10.5. klo 9 - 16

Kitaramatinea kevät 2016

to 7.4. klo 12 - 14  KTK 118

 

Vapaa säestys piano, tentit kevät 2016

ke 4.5. klo 9 - 15

to 19.5. klo 9 - 15

 

1. ja 2. vsk:n barokkikonsertti

keskiviikkona 20.4. klo 12 - 14 KTK 127

 

7.9.2015

Valinnaiset syventävät, ilmoittautumiset, tilanne 21.9.2015

 

31.8.2015

Open Staget syksy 2015

Ma 30.11. klo 10 - 14  KTK 127

 

Muko juhlii Sibeliusta

ti 8.12. klo 12.30 - 14 (Sibelius 150 v.)

1. vsk:n joulukonsertti Tuiran palvelukeskuksessa

ke 9.12. klo 14 

 

25.8.2015

Kasvatustieteiden tiedekunnassa kandidaatin tutkinnot ovat siirtyneet uuteen opetussuunnitelmaan (OPS 2015-16). Uusi OPS on astunut voimaan 1.8.2015, jolloin kaikki vanhat opetussuunnitelmat ovat lakanneet olemasta voimassa. (Mukon OPS 2013-14 ja 2014-15 eivät poikkea uudesta OPS:sta)

Musiikkikasvatuksen koulutus, kandidaatin tutkinto

Korvaavuustaulukko OPS 2011 - 2015

Korvaavuustaulukko OPS 2012 - 2015

 

17.8.2015

Lukuvuoden 2015-16 valinnaiset syventävät opintojaksot - tarjonta.

 

10.8.2015

Opintojen rakennekaavio KK (ajoitus) kandidatin tutkinto

Opintojen rakennekaavio KM (ajoitus) maisterin tutkinto

 

7.6.2015

Osioista koostuvat opintojaksot 2015

 

28.5.2015

MUSIIKIN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEEN KUULUVAT OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT, SIVUAINE 75 OP (2015)

 

19.1.2015

Open Staget, tentit ja matineat kevät 2015

Rytmimusiikki 1, tentti to 9.4. klo 12:30 - 14:00  KTK 127

Rytmimusiikki 2, tentti to 22.4. klo 15:00  KTK 127

Open Stage #1: to 26.2. klo 12 – 14 ja Open Stage #2: pe 10.4. klo 12 - 14. Open Stage #3 ma 20.4. klo 12.00 - 14:30 (Huom. uusi!)

Soveltavan pop- jazzlaulun matinea  to 9.4. alk. klo 18, Tuba (Huom. uusi!)

Laulutentit (klass.) to 23.4., pe 8.5. ja ti 12.5. luokassa FY1095

Laulutentit soveltava pop –jazz, pvm. auki

pianotentit  to 23.4., pe 8.5.  (huom! uusi aika) ja ti 12.5. ja ma 18.5.  luokassa KTK 117

Matineat ti 14.4. klo 14 kaupunginkirjasto ja ma 4.5. Tuiran palvelukeskus

Kitaramatinea / tentti ke 15.4. klo 12 – 14 luokassa KTK 127

Sovitusmatinea ti 21.4. klo 8 – 16 luokassa KTK 127

Vapaa säestys tentti 5. – 6.5. luokassa KTK 117

Afropedin matinea ti 21.4. klo 14 – 20 luokassa KTK 127

Kevyet tentit ma 4.5. - ti 5.5. ravintola Kaarlenholvi

 

 

28.8.2014

Soitin- ja lauluopintojen pelisäännöt

 

 

17.3.2014

Maisteriopinnot siirtyvät noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa

Vuonna 2012 ja aikaisemmin opinnot aloittaneiden opiskelijoiden oikeus suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot vanhan opetussuunnitelman mukaan päättyy 31.7.2014. Maisteritutkintoon johtavat opintonsa syksyllä 2014 aloittavat opiskelijat suorittavat opintonsa uuden OPS:n 2014 mukaisesti.

Vanhan ja uuden OPS:n KM vertailu.

Pedagogiset opinnot KK ja KM vertailu.

 

26.2.2014

421257P Projektiopinnot  -kuvaus

 

9.10.2013

Pedioppilaiden ilmoittautumislomake

 

Tuntiopettajien nettivarauskalentereita

 
 
 
 
 

Viimeksi päivitetty: 19.5.2017