Jatko-opintojen ohjaus

 

Jokaisella jatkotutkintoa tekevällä opiskelijalla on oikeus saada työn tekemiseen tarvittavaa ohjausta. Ohjaus perustuu ohjaussopimukseen, ohjauskeskusteluun, opiskelijan aktiivisuuteen sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. Jatko-opintojen ohjaajana voi toimia dosentti tai professori ja toiseksi ohjaajaksi voidaan nimittää tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Jokaiselle väitöskirjatyölle nimetään seurantaryhmä, joka kootaan yhdessä jatko-opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Seurantaryhmän tehtävänä on ottaa kantaa väitöskirjatutkimukseen ennen sen virallista tarkistamista. Seurantaryhmä auttaa myös opiskelijaa mahdollisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa.

Jatko-opiskelijaksi hakeutuvan tulee olla yhteydessä mahdolliseen tulevaan ohjaajaansa jo ennen opinto-oikeuden hakemista.

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.6.2017