Opetus

Syksy 2017

 

Näin teet hyvän jatko-opintohakemuksen

11.10. klo 13.15-14.45, PR126b

Laajuus: -

Vastuuhenkilö: prof. Kirsi Pyhältö

Tavoite: Koulutuksen käytyään opiskelija tietää mitä jatko-opinto-oikeuden hakeminen edellyttää. Hän osaa laatia jatko-opintohakemuksen ja tutkimussuunnitelman tiivistelmän

Työtavat: Lähiopetus

Kurssikieli: SU/EN

Ajankohta: syksy 2017

 

Rakenneyhtälömallinnuksen perusteet

22.9.-13.10.

Vastuuhenkilö: prof. Kirsi Pyhältö, opettaja Jari Lipsanen

Tavoite: Kurssin käytyään jatko-opiskelija tietää millaisiin tutkimuskysymyksiin rakenneyhtälömalleilla voidaan vastata ja lisäksi hän osaa tulkita ja arvioida kriittisesti tutkimustuloksia, joissa rakenneyhtälömalleja on käytetty.  Hän osaa itsenäisesti analysoida aineistoja Rakenneyhtälömalleilla keskeisimmistä mallityypeistä (polkuanalyysi, konfirmatorinen faktorianalyysi ja moniryhmä analyysi) käyttäen R-ohjelmiston Lavaan-pakettia Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan tyypilliset virhetilanteet ja kykenee itsenäisesti tekemään mallien diagnostiikan.  Kurssin aikana opiskelijat pyrkivät hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan omia aineistojaan tehtäviä tehdessä ratkaisten soveltaen omaan tutkimukseensa liittyviä ongelmia. Mikäli opiskelijalla ei ole vielä käytössä omaa aineistoa, hyödynnetään psykologian ja kasvatustieteen tutkimuksen olemassa olevia esimerkkejä. 

Työtavat: Kurssi koostuu kolmesta lähiopetuskerrasta, ryhmätyöskentelystä kurssikertojen välillä ja kurssitehtävistä.

Kurssikieli: SU

 

Towards post-doctoral research. Preparing a research grant proposal

17.-19.10.

Credit: 1 ECT
Responsible persons: prof Kirsi Pyhältö, opettaa Prof Lynn McAlpine

Aim of the workshop: Our goal in writing a research proposal is to persuade readers that the proposed research is novel enough as well as achievable that it is worthy of being funded. After the workshop, you will have developed a set of cognitive tools to assess your own and others’ proposals. Specifically, you will be able to:

·         Situate a research proposal within the broader system in which it is located and have strategies for engaging with relevant stakeholders

·         Analyze the structure of any proposal as to the effectiveness of its structure

·         Compare and contrast the persuasive of different proposals

Methods: The workshop consists of

·         A pre-workshop task to be submitted by October 12: prepare a draft research proposal (no more than 1000-1500 words) seeking funding after you graduate; include a summary

 

9.15-11.30, October 17;

Workshop 1:

o   Develop an understanding of genre systems

o   Analyze the research proposal as a genre

 

9.15-11.30, 12.30-14.45, October 18

Independent small group (4-6 people) and individual work,:

o   AM: Critique and revise your draft proposals

o   PM: Explore/exchange information on the key stakeholders for one particular grant  

 

14.15-16.30, October 19;

Workshop 2:

o   Reports from different groups

o   Synthesis and action items

Language: English

 

 

How and where to publish

17.-19.10.

Credits: 1 ECTS

Responsible persons: prof Kirsi Pyhältö, prof Montserrat Castelló

Aim of the workshop

After attending to the workshop PhD student has familiarized oneself with genre of writing peer reviewed journal article and will be able:

1.       To identify their writing strengths and weaknesses

2.       To identify –and understand the rationale of- the main characteristics of research articles.

3.       To know and use strategies and discursive resources to make their voice as academic writers visible.

4.       To experience different authorial roles and reflect to develop their identity as academic writers

Contents

1.       Writing a research article: Strengths and uncertainties

2.       Writing composition: Myths and fallacies

3.       Genre, authorship and voice when writing an article. When, why and how to use discursive mechanisms to develop authorial voice

a.       Genre characteristics: text organization

b.       Stance

c.       Intertextuality. Citation practices

4.       Relating processes and products: texts as-artefacts in activity

a.       Writing regulation mechanisms

b.       Feedback and text evolution: identifying the problem, types of feedback, reviewing decisions

Methods

The workshop consists of pre-workshop task, two seminar days, coursework and group work between the seminar days. Two types of activities linked to the different objectives will be developed.

 

 

Kevät 2018

 

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien työpaja: aineiston analyysi

Laajuus: 1op

Vastuuhenkilö: Jouni Peltonen

Kurssin tavoite: Opiskelija osaa valita ja soveltaa kvantitatiivisia analyysimenetelmiä oman tutkimusaineistonsa analysoinnissa

Työtavat: Lähiopetus, välitehtävät ja itsenäinen työskentely. Työpaja perustuu oman tutkimusaineiston analysoimiseen ja tulosten tuottamiseen esim. väitöskirjan osajulkaisuun. Työpajaan voivat osallistua ainoastaan jatko-opiskelijat, jotka hyödyntävät väitöskirjassaan kvantitatiivista aineistoa. Työpajaan osallistumisen edellytyksenä on, että kyselyaineisto on kerätty ja koodattu valmiiksi spss-matriisiin tai helposti spss-ohjelmaan luettavaan muotoon

Kurssikieli: SU

Ajankohta: kevät 2017

 

Tieteellisen konferenssiesitelmän laatiminen

Laajuus: 2op

Vastuuhenkilö: prof. Mirka Hintsanen

Kurssin tavoite: Kurssin käytyään jatko-opiskelija tietää mitä tieteellinen konferenssiesitelmän sisältää ja osaa tehdä konferenssiesitelmän. Lisäksi hänellä on kokemusta esitelmän pitämisestä suomeksi tai englanniksi. Kurssin aika kunkin osallistuja valmistelee ja pitää tieteellinen konferenssiesitelmän omasta tutkimusaiheestaan.

Työtavat: kurssi koostuu lähiopetuskerroista, välitehtävistä ja yksilöllisestä työskentelystä.

Kurssikieli: SU/EN

 

Väitöskirjan yhteenvetotyöpaja

Laajuus:1op

Vastuuhenkilö: prof. Pauliina Rautio

Kurssin tavoite: Kurssin käytyään jatko-opiskelija tietää mitä kokoomaväitöskirjan yhteenveto-osa sisältää ja miten perusrakennetta on mahdollista soveltaa. Opiskelija osaa laatia oman tutkimuksensa kannalta mielekkään suunnitelman yhteenveto-osan rakenteeksi.

Työtavat: kurssi koostuu lähiopetuskerroista, välitehtävästä ja yksilöllisestä työskentelystä.

Kurssikieli: SU/EN

Kurssin ajankohta: kevät 2018

 

Methodology-Lab

Credits: 1 op

Responsible person: Dos Pauliina Rautio

Aims: The Method- Lab aims to promote your doctoral research and researcher development by facilitating learning about methods, by providing peer support and arena for discussing on different, methodologies, practical guidance and hands on approach and expert sessions.

Method: Methodology Lab is

Kurssikieli: EN

Timing: Spring 2018

 

Narratiivisen analyysin työpaja 

Laajuus: 1op

Vastuuhenkilö: Minna Uitto

Kurssin tavoite: Opiskelija osaa valita ja soveltaa narratiivisia analyysimenetelmiä oman tutkimusaineistonsa analysoinnissa

Työtavat:. Lähiopetus, välitehtävät ja itsenäinen työskentely. Työpaja perustuu oman tutkimusaineiston analysoimiseen. Työpajaan voivat osallistua ainoastaan jatko-opiskelijat, jotka hyödyntävät väitöskirjassaan narratiivista analyysiä.

Kurssikieli: SU

Ajankohta: kevät 2018

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2017