Opetus

Tällä sivulla ilmoitetun opetustarjonnan lisäksi tiedekunnassa järjestetään erilaisia vaihtuvia kursseja, seminaareja ja vierailuluentoja joista jatko-opiskelijat voivat saada opintosuorituksia. Ajankohtaista tietoa sekä alla mainituista kursseista että muusta opetuksesta saat ilmoittautumalla jatko-opiskelijoiden sähköpostilistalle (viestillä: pauliina.rautio@oulu.fi).

Kursseilla, joissa osallistujamäärä on rajattu, on etuoikeus KTK:n jatko-opiskelijoilla. Muuten kurssit ovat avoimia myös muille yliopiston tutkijakoulun opiskelijoille. Kurssit järjestetään kontaktiopetuksena mikäli ilmoittautuneita on kahdeksan tai enemmän. Kurssien opetuskieli on osallistujien mukaan suomi ja/tai englanti, ellei toisin mainita.

HUOM: Kaikki mainitut kurssit ovat vapaavalintaisia, eli eivät kuulu pakollisena KT/FT tutkintoon.

 

 

Syyslukukausi 2015

 

Orientoiva tilaisuus jatko-opintoja suunnitteleville

Jatko-opinto-oikeuden hakemista suunnitteleville. Tilaisuudessa käydään läpi jatko-opiskelun ja väitöskirjan tekemisen pääpiirteet sekä keskitytään erityisesti siihen minkälainen on hyvä tutkimussuunnitelma.

 • 13.10. klo 14-16

Opettaa: Kirsi Pyhältö
 

Apua apurahahakemiseen

Kurssilla käydään läpi mistä apurahoja voi hakea ja miten. Osallistujat työstävät jokainen myös omaa apurahahakemustaan ja saavat palautetta. 

 • 22.9. klo 14-16: Rahoituslähteiden läpikäyntiä (ennakkotehtävänä etsiä omaan tutkimukseen sopivia rahoituslähteitä yhdessä ohjaajan kanssa)
 • 29.9. klo 14-16: Oman hakemuksen muokkaamista yhdessä vanhempien tutkijoiden ja rahoitusta saaneiden jatko-opiskelijoiden kanssa.
 • 16.10. klo 14-16: Osallistujat saavat palautetta 9.10. mennessä jätettyjen hakemustensa luonnoksista. Hakemuksia lukevat vanhemmat tutkijat.

Opettavat: Tohtorikoulutuksen koordinaattori + NN, NN

 

Ajankohtaisia kysymyksiä ihmis- ja yhteiskuntatieteissä, 3op

Luentosarja jossa jokainen tiedekunnan professori/tutkimusryhmän johtaja esittelee vuorollaan oman alueensa ajankohtaisimmat kysymykset.

 • Torstaisin klo 14-16, alkaen 17.9.

Opettavat: Professorit / tutkimusryhmien johtajat

 

 

Kevätlukukausi 2016

 

”Meet the Editors”

Iltapäivätapaaminen, jossa on koolla alustamassa ja keskustelemassa tieteellisten journaalien toimituskunnissa toimivia ihmisiä omasta tiedekunnastamme. Suunnattu koko tiedekunnan tutkivalle henkilökunnalle.

 • Ajankohta tarkentuu myöhemmin

 

Tieteellisen esitelmän tekeminen, 1op

Kurssilla harjoitellaan tieteellisen esitelmän laatimista ja esittämistä. Opiskelijat valmistelevat tiedossa olevan tulevan esityksen.

 • Huhti-toukokuussa kaksi ensimmäistä tapaamista
 • Elokuussa kolmas tapaaminen

Opettavat: Kirsi Pyhältö ja Mirka Hintsanen

 

Tieteellinen kirjoittaminen, 3op

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen käytännöllisten ennakko- ja kurssitehtävien avulla. Opiskelijat voivat työstää omia käsikirjoituksiaan kurssin aikana

 • Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Opettaja: Pekka Belt ja tohtorikoulutuksen koordinaattori

 

Metodologia, 3op

Luentosarja, jossa jokainen tiedekunnan tutkimusryhmä esittelee vuorollaan käytännöllisin esimerkein ryhmän omaleimaisia metodologisia valintoja.

 • Torstaisin klo 14-16, helmikuusta lähtien, aikataulu tarkentuu myöhemmin

Opettavat: tutkimusryhmien valitsemat tutkijatohtorit

 

 

LISÄKSI

 

Ohjaajakoulutus

Tohtorikoulutuksen laadun arvioinnin pilottitutkimuksen pohjalta laadittu infotilaisuus ohjaajille.

 • Aikataulu tarkentuu myöhemmin

Opettaa: Kirsi Pyhältö

 

Viimeksi päivitetty: 16.6.2017