Tutkimusperustainen opettajankoulutus

Tutkimusperustainen opettajankoulutus on uusi tutkimuksen kehittämisala Oulun yliopistossa ja sen tutkimusstrategiassa. Tutkimusperustainen opettajankoulutus määritellään seuraavasti:

  1. Opettajankoulutuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät perustuvat ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimukseen.
  2. Tiedekunnassa tehdään tutkimusta opettajankoulutuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien edelleen kehittämiseksi.
  3. Opiskelijat osallistuvat omalla työllään akateemisen tiedon tuottamiseen.
  4. Tavoitteena on kouluttaa työtään tutkivia ja kehittäviä opettajia, jotka työssään soveltavat ajankohtaista tieteellistä tutkimusta.

Tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämisalan ohjausryhmä:

professori Raimo Kaasila
tutkijatohtori Tuija Huuki
tutkijatohtori Pirkko Hyvönen
tutkijatohtori Katri Jokikokko
yliopistonlehtori Jani Koskela
tutkijatohtori Maija Lanas
dosentti, yliopistonlehtori Anna-Maija Puroila
tutkijatohtori Minna Uitto

Viimeksi päivitetty: 16.6.2017