Yliopistopedagogiikan ajankohtaista, koulutukset ja tutkimus Oulun yliopistossa

Koulutukset

Oulun yliopistossa voi tällä hetkellä opiskella yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op) ja opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille (60 op, sisältää YPE 25 op:n opinnot). Yliopistopedaogiikan 25 op:n opintoihin järjestetään haku joka kevät ja koulutus alkaa elo-syyskuussa. Seuraava haku opettajan pedagogisiin opintoihin on keväällä 2017 ja koulutus alkaa syksyllä 2017.


 

Tutkimus

Yliopistopedagogiikan yksikön tutkimuksen keskeinen teema on yliopiston opettajien ammatillisen identiteetin ja pedagogisen ajattelun kehittyminen. Näihin sisältyvät myös heidän uskomukset, emootiot ja reflektiotaidot. Toisena tärkeänä tutkimusteemana on tohtoriopintojen ohjauksen vuorovaikutus ja sen kehittäminen.

Viimeksi päivitetty: 22.9.2016