SAAMELAISEN LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALITTU

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta käynnistää Inarissa joulukuusta 2016 alkaen saamen kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon huomioivan varhaiskasvatuksen lisäkoulutuksen (KK, LTO). Hakijoita koulutukseen oli yhteensä 37, joista 31 kutsuttiin 15.–16.11.2016 järjestettyihin soveltuvuuskokeisiin Inariin. Soveltuvuuskokeen perusteella on tehty lopullinen opiskelijavalinta. Koulutukseen on valittu 21 opiskelijaa.

Opiskelijat suorittavat koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä), joka sisältää lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kandidaatin tutkinnon pääaineessa suoritetaan perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatin tutkielma sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tutkintoon kuuluu lisäksi kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja ja sivuaineopintoja. Opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen noin kaksi vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena hyödyntäen ilta- ja viikonloppuaikoja, kesälukukautta sekä verkko-opetusta ja lähitapaamisia Inarissa. Opinnot noudattavat kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa. Opetus alkaa ensimmäisillä lähipäivillä Inarissa 15.–16.12.2016.

Lisätietoja koulutuksesta:

http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat tai

Maria Peltola, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 22.11.2016