Henkilöstökokoukset
järjestetään torstaisin klo 12-14
2018
vko 3       18.01.2018  TA105
vko 7       15.02.2018  KTK112
vko 9       01.03.2018  KTK112
vko 14     05.04.2018  KTK122
vko 18     03.05.2018  KTK112
vko 22     31.05.2018  KTK112

Luokanopettajakoulutusten
kokoukset torstaisin klo 12-14
2018
vko 39     27.09.2018
vko 44     1.11.2018 
vko 48     29.11.2018 
 

Henkilöstökokouksien materiaalit Notiossa/Eduuni-työtiloissa
FEdu Faculty of Education -> Tiedostot -> Henkilöstökokoukset(internal)

Henkilöstökokouksissa koulutusohjelmatoimikuntien puheenjohtajat päivittävät ops -työn etenemisen. Kestoaiheina ovat OPS -aikatauluihin, sisältöihin, yms liittyvät tiedotukset , joten jokaisen läsnäolo on välttämätöntä. Poissaoloista ja syistä ilmoitus lähiesimiehelle. Henkilöstökokouksiin otetaan jatkossa professorien tutkimusalueiden esittelyä (yksi professori/kokous).

Opetussuunnitelmatyön wiki-sivusto: https://wiki.oulu.fi/display/KTKOP/KTK_OPS-uudistus

Linkkejä-voivat vaatia kirjautumisen