Oppiminen ja oppimisprosessit

Tällä alueella tutkitaan yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja monitieteisessä tutkimusyhteistyössä. Tutkimusalueeseen liittyvässä soveltavassa tutkimuksessa kehitetään oppimisen ja vuorovaikutuksen muotoja ja ympäristöjä sekä tarkastellaan niiden edellyttämien taitojen oppimista.

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)
Professori Sanna Järvelä

(täydentyy)
Professori Kirsi Pyhältö

Psykologian tutkimusyksikkö
Professori Mirka Hintsanen, Professori Hannu Soini

Oppimisen kokeellinen tutkimus ja metodologia
Dosentti Seppo Laukka

CREMA - Musiikki- ja taidekasvatuksen tutkimusyhteisö
Professori Juha Ojala