Organisaatio

 

Tiedekunnan hallintoa hoitavat yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntahallitus, dekaani, varadekaani, tutkimusyksiköiden johtajat sekä tiedekunnan johtoryhmä.

Tiedekunnassa on koulutuksen edistämistä varten koulutustoimikunta.

Tiedekunnan toimintaa johtaa dekaani, professori Eila Estola.

Varadekaanina toimii koulutusdekaani Sari Harmoinen.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitukseen kuuluu dekaani ja 7 jäsentä. Hallituksessa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat sekä yksi ulkopuolinen jäsen. Hallitus valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan henkilökunta

Viimeksi päivitetty: 2.3.2017