Sivuaineopinnot

Tiedekunnan sivuainetarjonta

A257301 Draamakasvatus 25 op
A255301 Learning,education and technology 25 op
A250507 Education for Intercultural Competencies 25 op
A250511 Education in Transition 25 op
A255110 Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
               opinnot 60 op

A255102 Erityispedagogiikka 25 op
A255202 Esi- ja alkuopetus 25 op
A250504 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
A250505 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
A255402 Kuvataidekasvatus 25 op
A255902 Käsityö/tekninen työ/teknologia 25 op
A256002 Käsityö/tekstiilityö/teknologia 25 op
A257401 Lasten kulttuuri 25 op
A255501 Liikunta 25 op
A255702 Musiikki 25 op
               Musiikkikasvatuksen opetettavan aineen kokonaisuus 75 op
A212901 Nais- ja sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op
A212902 Nais- ja sukupuolentutkimuksen aineopinnot 35 op
A256402 Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
               monialaiset opinnot 63 op

A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
A250604 Psykologian aineopinnot 35 op
A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op
A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op
A791404 Terveystiedon perusopinnot 25 op
A791407 Terveystiedon aineopinnot 35 op
A256902 Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia
               valmiuksia antavat opinnot 60 op

             

Koulutustoimikunta päättää sivuaineet lukuvuodeksi kerrallaan. Seuraavissa sivuaineissa on muista sivuaineista poikkeava valintamenettely:

  • erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 40 op luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille; Sivuaineena suoritettavien erityisopettajan opintojen opiskelijavalinta
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä erityispedagogiikan opiskelijoille;
  • varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille sekä erityispedagogiikan opiskelijoille. Hakutiedote em. kokonaisuuksiin.

Sivuaineinfon (3.2.2017) diat

Svensk för förskole- och lågstadiet sivuaineeksi.
 

Lisäksi tiedekunta kustantaa omille opiskelijoilleen tutkintoon kuuluvana sivuaineena terveystiedon (25 op) ja yleisen teologian opintoja (25op) avoimen yliopiston kautta. Maksusitoumusta voi kysyä opintoneuvojalta.

Muiden tiedekuntien opiskelijoiden sivuaineopiskelu –diat

Joustavasta opinto-oikeudesta (JOO) sivuaineiden suorittamisessa saat tietoa yliopiston internetsivuilta.

Hakulomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta.

Lapin yliopiston kuvataiteen aineopintokokonaisuus:
Haku luokanopettajaopiskelijoille
Haku musiikkikasvatuksen opiskelijoille
Liite musiikkikasvatuksen hakuun
Lisätietoa:
Janette Tolppi
Opintopäällikkö / Head of Study Affairs
Lapin yliopisto / University of Lapland
Taiteiden tiedekunta / Faculty of Art and Design PL 122 / P.O.Box 122
96101 Rovaniemi / FIN-96101 Rovaniemi
FINLAND
Email janette.tolppi(at)ulapland.fi
Tel. +358 40 4844135

Viimeksi päivitetty: 4.7.2017