Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tällä alueella tutkitaan opettajan identiteettiä ja kasvattajan työtä erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näiden ympäristöjen ja yksilöiden väliset suhteet. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolinen opettajankoulutuksen ja kasvatus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

6.9.2017

Erityispedagogiikan tutkimusryhmä SpEDU

Professori Marjatta Takala

Julkaisut

<SoleCRIS>


Henkilökuntaluettelo