Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tutkimusyksikössä ”Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt” tavoitteena on opettajankoulutuksen ja kasvatusyhteisöjen ja -ympäristöjen ymmärtäminen ja tutkimusperustainen kehittäminen ennakoimaan muuttuvan maailman haasteita. Tutkimus kohdentuu opettajan identiteetin kehittymiseen, kasvuun erilaisissa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöissä, suhteissa olemiseen sekä osallisuuden, tunteiden ja kokemusten rakentumiseen.

6.9.2017

Erityispedagogiikan tutkimusryhmä SpEDU

Professori Marjatta Takala

Julkaisut

<SoleCRIS>


Henkilökuntaluettelo