University of Oulu, 2016

KTK – uudelle opiskelijalle lv 2017 - 2018

Lukuvuoden 2018-2019 tietoja  päivitetään toukokuussa

 

Ensimmäinen päiväsi yliopistolla

 

Opintosi alkavat perjantaina 1.9.2017 klo 9.00 salissa L1 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella. Salin sijainnin löydät kampuskartasta.

Orientaatioviikolla 1.-8.9. tutustut yliopistoon ja perehdyt yliopisto-opiskeluun. Osana orientaatioviikon ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Future Factory –työpajaan. Varsinaiset opintosi alkavat myös tällä viikolla. Varaudu siihen, että ohjelmaa/opetusta on joka päivä klo 8-16 välillä. Tarkan ohjelman ensimmäisen viikon tapahtumista saat perjantaina vastaanottotilaisuudessa tai pienryhmäohjaajiltasi.

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, käy vastaamassa 4.8.2017 mennessä aikaisempien opintojen kyselyyn. (Ei koske maisteriohjelmaan valittuja opiskelijoita.) Otamme aiemmat opinnot huomioon tulevissa ryhmäjaoissa mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu myös yliopistotason oppaaseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/uudelle-opiskelijalle. (Englanninkielinen yliopistotason opas sivulla www.oulu.fi/english/studying/for-new-students on tarkoitettu kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä International Teacher Education tutkinto-ohjelman opiskelijoille.)

 Orientaatioviikon 1. – 8.9. ohjelma:

Perjantai 1.9.2017

 • klo 9.00 Opintojen aloitustilaisuus salissa L1
 • klo 10.15 – 11.45 Koulutuskohtaisia infoja ja pienryhmäohjauksen aloitus
 • klo 12.15 Rehtorien tervehdys uusille opiskelijoille. Rehtorit toivottavat uudet opiskelijat tervetulleeksi yliopistoyhteisöön. Paikka: Linnanmaan kampus, keskusaula
 • klo 13.00-14.00 Future Factory –työpaja: Warm up – infotilaisuus, Saalastinsali

Mahdollisesta viikonlopun ohjelmasta kuulet perjantain aikana.

Maanantai 4.9.

 • klo 8 – 12 TDK/ tutkinto-ohjelma-kohtaista ohjelmaa
 • klo 12.15-16.00 Future Factory –työpaja: Big Bang – työskentely ryhmissä, Saalastinsali

 

Tiistai 5.9.

 • klo 8 – 16 TDK/ tutkinto-ohjelmakohtaista ohjelmaa
 • klo 12 – 14: Future Factory –työpaja: Closing – tuotoksen viimeistely
 • klo 14 – 16: osallistuminen Palvelut tutuksi –tapahtumaan

 

Keskiviikko 6.9.

 • klo 8.15 – 10.00 Future Factory –työpaja: Voting – muiden tuotoksiin tutustuminen ja äänestys, Saalastin sali
 • klo 10 – 14 TDK/ tutkinto-ohjelmakohtaista ohjelmaa
 • Päivä aikana kannattaa osallistua klo 10 – 14 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämän Vulcanalia-päivän järjestömessuille
 • klo 14 – 15 Kulkue
 • klo 15 – 17 Yliopiston avajaisjuhla
 • klo 19/20 lähtien Oulun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämän Vulcanalia-päivän iltajuhla

 

Torstai 7.9.

 • Klo 8 – 14 TDK/ tutkinto-ohjelmakohtaista ohjelmaa
 • klo 12.15 – 14 Kieli- ja viestintäkoulutuksen info, L3
 • klo 14.15 – 16 Future Factory –työpaja: Gala – voittajien juhlistaminen kutsuvierasbileissä

 

Perjantai 8.9.

 • klo 8-16: TDK/ tutkinto-ohjelmakohtaista ohjelmaa

 

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

 

Tutkinto-ohjelmasi rakenne ja opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskellaan seuraavissa 5-vuotisissa ohjelmissa (suluissa lyhenne, jota ko. koulutuksesta käytetään):

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:

Lisäksi tiedekunnassa voi opiskella seuraavissa 2-vuotisissa maisteriohjelmissa:

Erityispedagogiikan maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:

Luokanopettajan maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehdot:

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Yllä olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin oman tutkinto-ohjelmasi tutkintorakenteeseen sekä opintojen ajoitukseen (rakennekaavio).

Kasvatustieteiden tiedekunnan 5-vuotiset tutkinto-ohjelmat koostuvat 3-vuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja 2-vuotisesta maisterin tutkinnosta. Tutkinnot sisältävät pääaineen opintoja, sivuaineopintoja, kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

5-vuotiseen tutkinto-ohjelmaan valitulla opiskelijalla opinto-oikeus on 7 vuotta ja 2-vuotiseen maisteriohjelmaan valitulla 4 vuotta.

WebOodista (weboodi.oulu.fi) puolestaan löydät koulutuksesi tutkintorakenteen lisäksi jokaisesta opintojaksosta kurssikuvauksen suoritustapoineen ja tuntimäärineen. WebOodin kautta tulet tekemään ensimmäisen vuoden aikana myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi. Opintojaksojen kuvauksia voit lukea myös ilman kirjautumista WebOodin aloitussivulta valikon kohdasta Opetus/Opintojaksot →  Haku tai Opinto-oppaat.

Opetus ja opiskelu tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä.

Tiedekunnan opinnot-verkkosivulta (www.oulu.fi/ktk/opinnot) löydät opetukseen liittyviä tärkeitä asioita, tutustu niihin.

Lukuvuonna 2017-2018 opinnot sijoittuvat periodeihin:
1 periodi 4.9.-27.10. ; 2. periodi 30.10.-22.12. ;3 periodi 8.1.-9.3. ; 4 periodi 12.3.-11.5. ja  intensiiviperiodi 14.5.-1.6.
Ensimmäisen periodin alussa on orientaatioviikko ja kevään viimeisen periodin jälkeen on myös mahdollisesti opetusta, pääosin tenttejä ja kurssin viimeisiä kertoja. Opetus järjestetään pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16, kahden tai neljän tunnin jaksoissa: 8.15-9.45, 10.15-11.45, 12.30-14.00, 14.30-16.00. Tiedekunnassa on itsenäisen työn viikot viikoilla 43 ja 10.

Huomaa että opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisia kieliopintoja: äidinkielen opintoja (Viesti ja vaikuta), vieras kieli (englanti) ja toinen kotimainen kieli. Pakollisten kieliopintojen lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Näistä opinnoista saat lisätietoa ensimmäisillä opiskeluviikoilla, erityisesti kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämässä infossa.

Sivuaineet

Tutkintoosi tulee kuulumaan pääaineen lisäksi pakollisia ja/tai valinnaisia sivuaineopintoja. Sivuaineella tarkoitetaan yleensä jonkin oppiainekokonaisuuden 25 op:n laajuisia perusopintoja ja vähintään 35 op:n laajuisia aineopintoja. Sivuaineisiin hakeutumisessa on tiedekunnassa omat periaatteet, joista saat tietoa ensimmäisinä opiskeluvuosina. Sinulla on mahdollisuus hakeutua sivuaineopintoihin myös muihin tiedekuntiin niiden ohjeistuksien mukaisesti.

Tiedekunnan tarjoamista sivuaineista löydät tietoa sivulta: www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot

Vapaavalintaiset opinnot

Jokaisella opiskelijalla kuuluu osana tutkintoja vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Kasvatustieteiden tiedekunta päivittää vuosittain vapaavalintaisten opintojen listaa, joista voit valita tutkintoosi soveltuvia opintoja. Lista on tiedekunnan nettisivuilla www.oulu.fi/ktk/vapaavalintaiset_opinnot.

Vapaavalintaisia opintoja voit valita myös muista tiedekunnista. Muiden tiedekuntien tarjonnan löydät kyseisen tiedekunnan WebOodin opinto-oppaasta tai nettisivuilta.

 

Opintoneuvonta

Voit aina hakeutua ohjaukseen, kun koet sitä tarvitsevasi. Kasvatustieteiden tiedekunnassa sinua auttavat muun muassa opintoneuvojat, omaopettajat ja pienryhmäohjaajat. Erityisesti heiltä saat apua opintoihin liittyvissä käytännön asioissa sekä oman opintosuunnitelman (HOPS:n) tekemisessä.

Tutustu tiedekunnan ohjaus- ja tukipalveluihin ohjauskartan avulla.

Muiden tiedekunnan opintoja koskevissa kysymyksissä ota itse yhteyttä kyseisen tiedekunnan opintoneuvontaan.

Mikäli et löydä apua tiedekunnasta, myös yliopistolla ja YTHS:llä on yleisiä ohjauspalveluita. Niistä löydät tietoa osoitteesta www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi.

 

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt järjestävät tapahtumia sekä valvovat opiskelijoiden etuja yliopisto-opintojen aikana. Voit liittyä oman koulutuksesi ainejärjestöön. Lue lisää ainejärjestöön liittymisestä sekä niiden toiminnasta oman ainejärjestösi linkin kautta. Linkin kautta saatat löytää myös lisää tietoa tulevista pienryhmäohjaajista.

 • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma: Spessu ry, Fuksille
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, LET ja EdGlo maisteriohjelmat: Motiva ry
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma ja Intercultural Teacher Education: Olo ry
  (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry), Fuksin käsikirja
 • Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma: Mukava ry    
 • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma: Lastarit ry, Fuksille
   

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt:

 

Oppaan tietoja päivitetään suoraan oppaassa mainitulle nettisivulle. Seuraa aktiivisesti sekä tiedekunnan että yliopiston nettisivuja.

Tervetuloa tiedekuntaan kasvamaan ja oppimaan kanssamme. Olet valinnut arvostetun koulutusalan, jonka työelämämahdollisuuksiin voit itse vaikuttaa koulutuksen aikana tekemilläsi valinnoilla!
 

Onnea ja menestystä opintoihisi!

 

Viimeksi päivitetty: 21.3.2018