KTK – uudelle opiskelijalle lv 2016 - 2017

infoja

Erityispedagogiikan opintoihin orientoituminen -kurssin materiaali (luennot 1-3)
Luokanopettajakoulutuksen opintoihin orientoituminen -kurssin materiaali (luennot 1-2)
Vaihtoinfo
Sivuaineinfo

Ensimmäinen päiväsi yliopistolla

 

Opintosi alkavat maanantaina 22.8.2016 klo 9.00 salissa L1 uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella. EdGlossa opintosi alkavat maanantaina 22.8. klo 9.00 salissa KTK213 tervetulo-infolla. LETin ajankohta ja sali ilmoitetaan myöhemmin. Salin sijainnin löydät kampuskartasta.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla on infoja, yliopistoon tutustumista, yliopisto-opiskeluun perehtymistä sekä avajaistapahtuma Rotuaarilla. Varsinaiset opintosi alkavat myös tällä viikolla. Varaudu siihen, että ohjelmaa/opetusta on joka päivä klo 8-16 välillä. Tarkan ohjelman ensimmäisen viikon tapahtumista saat maanantaina vastaanottotilaisuudessa tai pienryhmäohjaajiltasi.

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, käy vastaamassa 5.8.2016 mennessä aikaisempien opintojen kyselyyn. (Ei koske maisteriohjelmaan valittuja opiskelijoita.) Otamme aiemmat opinnot huomioon tulevissa ryhmäjaoissa mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu myös yliopistotason oppaaseen: www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. (Englanninkielinen yliopistotason opas sivulla www.oulu.fi/english/studying/for-new-students on tarkoitettu kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä International Teacher Education tutkinto-ohjelman opiskelijoille.)

 

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

 

Koulutusohjelmasi tutkintorakenne ja opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskellaan seuraavissa 5-vuotisissa tutkinto-ohjelmissa (suluissa lyhenne, jota ko. koulutuksesta käytetään):

Lisäksi tiedekunnassa voi opiskella seuraavissa 2-vuotisissa maisteriohjelmissa/ kv-maisteriohjelmissa:

Yllä olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin oman tutkinto-ohjelmasi kuvaukseen,  tutkintorakenteeseen sekä opintojen ajoitukseen (rakennekaavio).

Kasvatustieteiden tiedekunnan 5-vuotiset tutkinto-ohjelmat koostuvat 3-vuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja 2-vuotisesta maisterin tutkinnosta. Tutkinnot sisältävät pääaineen opintoja, sivuaineopintoja, kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

5-vuotiseen tutkinto-ohjelmaan valitulla opiskelijalla opinto-oikeus on 7 vuotta ja 2-vuotiseen maisteriohjelmaan valitulla 4 vuotta.

Opinto-oppaan yleisestä osasta (www.oulu.fi/ktk/opinto-opas) löydät välttämättömän perustietouden ja se antaa vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja ongelmiin. Tutustu siihen siis huolella.

WebOodista (weboodi.oulu.fi) puolestaan löydät koulutuksesi tutkintorakenteen lisäksi jokaisesta opintojaksosta kurssikuvauksen suoritustapoineen ja tuntimäärineen. WebOodin kautta tulet tekemään ensimmäisen vuoden aikana myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi. Opintojaksojen kuvauksia voit lukea myös ilman kirjautumista WebOodin aloitussivulta valikon kohdasta Opetus/Opintojaksot →  Haku tai Opinto-oppaat.

Opetus ja opiskelu tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä.

Tiedekunnan opinnot-verkkosivulta (www.oulu.fi/ktk/opinnot) löydät opetukseen liittyviä tärkeitä asioita, tutustu niihin.

Lukuvuonna 2016-2017 opinnot sijoittuvat periodeihin: I periodi 29.8.-21.10.; II periodi 24.10.-16.12.; III periodi 9.1.-10.3.; IV periodi 13.3.-12.5. Ennen ensimmäisen periodin alkua on orientaatioviikko ja kevään viimeisen periodin jälkeen on myös mahdollisesti opetusta, pääosin tenttejä ja kurssin viimeisiä kertoja. Opetus järjestetään pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16, kahden tai neljän tunnin jaksoissa: 8.15-9.45, 10.15-11.45, 12.30-14.00, 14.30-16.00.

Huomaa että vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisia kieliopintoja: vieras kieli (englanti) ja toinen kotimainen kieli. Pakollisten kieliopintojen lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Näistä opinnoista saat lisätietoa ensimmäisillä opiskeluviikoilla, kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämässä infossa.

Sivuaineet

Tutkintoosi tulee kuulumaan pääaineen lisäksi pakollisia ja/tai valinnaisia sivuaineopintoja. Sivuaineella ymmärretään yleensä jonkin kokonaisuuden 25 op:n laajuisia perusopintoja ja vähintään 35 op:n laajuisia aineopintoja. Sivuaineisiin hakeutumisessa on tiedekunnassa omat periaatteet, joista saat tietoa ensimmäisinä opiskeluvuosina. Sinulla on mahdollisuus hakeutua sivuaineisiin myös muihin tiedekuntiin niiden ohjeistuksien mukaisesti.

Tiedekunnan tarjoamista sivuaineista löydät tietoa sivulta: www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot

Vapaavalintaiset opinnot

Jokaisella opiskelijalla kuuluu osana tutkintoja vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Kasvatustieteiden tiedekunta päivittää vuosittain vapaavalintaisten opintojen listaa, joista voit valita tutkintoosi soveltuvia opintoja. Lista on tiedekunnan nettisivuilla www.oulu.fi/ktk/vapaavalintaiset_opinnot.

Vapaavalintaisia opintoja voit valita myös muista tiedekunnista. Muiden tiedekuntien tarjonnan löydät kyseisen tiedekunnan WebOodin opinto-oppaasta tai nettisivuilta.

 

Opintoneuvonta

Voit aina hakeutua ohjaukseen, kun koet sitä tarvitsevasi. Kasvatustieteiden tiedekunnassa sinua auttavat muun muassa opintoneuvojat, omaopettajat ja pienryhmäohjaajat. Erityisesti heiltä saat apua opintoihin liittyvissä käytännön asioissa sekä oman opintosuunnitelman (HOPS:n) tekemisessä.

Tutustu tiedekunnan ohjaus- ja tukipalveluihin ohjauskartan avulla.

Muiden tiedekunnan opintoja koskevissa kysymyksissä ota itse yhteyttä kyseisen tiedekunnan opintoneuvontaan.

Mikäli et löydä apua tiedekunnasta, myös yliopistolla ja YTHS:llä on yleisiä ohjauspalveluita. Niistä löydät tietoa osoitteesta www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojentueksi.

 

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt järjestävät tapahtumia sekä valvovat opiskelijoiden etuja yliopisto-opintojen aikana. Voit liittyä oman koulutuksesi ainejärjestöön. Lue lisää ainejärjestöön liittymisestä sekä niiden toiminnasta oman ainejärjestösi linkin kautta. Linkin kautta saatat löytää myös lisää tietoa tulevista pienryhmäohjaajista.

  • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma: Spessu ry, Fuksille
  • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, LET ja EdGlo maisteriohjelmat: Motiva ry
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma ja Intercultural Teacher Education: Olo ry
    (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry), Fuksin käsikirja
  • Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma: Mukava ry    
  • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma: Lastarit ry, Fuksille
     

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt:

 

Oppaassa esitettyjen tietojen päivitys tapahtuu suoraan oppaassa mainitulle nettisivulle. Seuraa aktiivisesti sekä tiedekunnan että yliopiston nettisivuja.

Tervetuloa tiedekuntaan kasvamaan ja oppimaan kanssamme. Olet valinnut arvostetun koulutusalan, jonka työelämämahdollisuuksiin voit itse vaikuttaa koulutuksen aikana tekemilläsi valinnoilla!
 

Onnea ja menestystä opintoihisi!

 

Viimeksi päivitetty: 30.9.2016