Varhaiskasvatuksen koulutuksen harjoittelut

Varhaiskasvatuksen koulutukseen sisältyy käytännön harjoittelujaksoja.

Kaikki harjoitteluun liittyvät kysymykset osoitteeseen ktk-vaka-harjoittelu@lists.oulu.fi

Ohjattujen (päiväkoti) harjoitteluiden tavoitteena on soveltaa varhaiskasvatukseen liittyviä teorioita, opetussuunnitelmia ja muita varhaiskasvatuksen asiakirjoja käytännön varhaiskasvatustoimintaan päiväkodissa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija määrittelee omat oppimistavoitteensa ja reflektoi niitä pedagogisen päiväkirjan avulla. Harjoitteluissa toteutetaan pääsääntöisesti voimassaolven/kuluvan lukuvuoden harjoitteluohjeita.

Opetussuunnitelman 2018-2019 harjoittelukaavakkeet:

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet (uusi OPS)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opiskelija (uusi OPS)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opettaja (uusi UPS)

 

Opetussuunnitelman 2016-2017(/vanhemat opetussuunnitelmat) harjoittelukaavakkeet

Orientoiva päiväkotiharjoittelu, ohjeet
Orientoiva päiväkotiharjoittelu, opiskelijan kuvaus
Orientoiva päiväkotiharjoittelu - ohjaajan lomake

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu I, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake

Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu, ohjeet
Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu, arviointilomake

Pedagoginen harjoittelu II, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu II, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu II, arviointilomake

 

Vapaavalintainen harjoittelu
Vapaavalintainen harjoittelu 1-10 op
Vapaavalintaisen harjoittelun sopimus
Vapaavalintaisen harjoittelun suorituslomake
 

Kentän/harjoitteluohjauksen tai laskutuksen kysymykset ja lomakkeet osoitteesta ktk-vaka-harjoittelu@lists.oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 20.9.2018