Varhaiskasvatuksen koulutuksen harjoittelut

Varhaiskasvatuksen koulutukseen sisältyy käytännön harjoittelujaksoja.

Ohjattujen (päiväkoti) harjoitteluiden tavoitteena on soveltaa varhaiskasvatukseen liittyviä teorioita, opetussuunnitelmia ja muita varhaiskasvatuksen asiakirjoja käytännön varhaiskasvatustoimintaan päiväkodissa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija määrittelee omat oppimistavoitteensa ja reflektoi niitä pedagogisen päiväkirjan avulla.

Orientoiva päiväkotiharjoittelu, ohjeet
Orientoiva päiväkotiharjoittelu, opiskelijan kuvaus
Orientoiva päiväkotiharjoittelu - ohjaajan lomake

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu I, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake

Pedagoginen harjoittelu I, ohjeet (uusi OPS)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opiskelija (uusi OPS)
Pedagoginen harjoittelu I, arviointilomake, opettaja (uusi UPS)

Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu, ohjeet
Esi- ja alkuopetuksen harjoittelu, arviointilomake

Pedagoginen harjoittelu II, ohjeet
Pedagoginen harjoittelu II, opiskelijan kuvaus
Pedagoginen harjoittelu II, arviointilomake

Opintojensa loppuvaiheessa opiskelija suorittaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävän harjoittelun, jonka tavoitteena on syventää ja laajentaa varhaiskasvatukseen liittyvää asiantuntijuutta ja osaamista. Tavoitteena on saavuttaa valitun tehtäväalueen teoreettisten perusteiden tuntemus ja kyetä soveltamaan ja arvioimaan niitä ammatillisesti.

Syventävä harjoittelu, ohjeet
Syventävä harjoittelu, sopimuslomake
Syventävä harjoittelu, arviointilomake

Vapaavalintainen harjoittelu 1-10 op
Vapaavalintaisen harjoittelun sopimus
Vapaavalintaisen harjoittelun suorituslomake
 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2018