Yhteistyö

Kvantum edistää yhteistyötä tutkimusprojektien kesken sekä projektien ja yliopiston ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välillä. Kumppaneita ovat esimerkiksi valtion tutkimuslaitokset sekä kansainväliset tutkimusverkostot ja elinkeinoelämä.

Kvantum-instituutin koordinoima tutkimus toteutetaan yliopiston Luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Teknillisessä ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnissa. Kvantum suunnittelee ja edistää alojensa tohtorikoulutusta yhteistyössä kumppaneittensa kanssa. Tohtorikoulutusta koordinoi Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma, joka on yksi Oulun yliopiston tutkijakoulun neljästä tohtoriohjelmasta. Kvantum järjestää myös seminaareja ja konferensseja ja toimii yhteistyössä alan kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, tutkimus- ja koulutusverkostojen sekä elinkeinoelämän kanssa.

Kvantumin edustamien fokusalueitten yhteistyötä, verkostoja ja yhteistyökumppaneita esitellään fokusalueitten sivuilla:

Esimerkkejä muista yhteistyökumppaneista ja -verkostoista:

Viimeksi päivitetty: 9.3.2018