Suomen Akatemian rahoitus neljälle Kvantumin kärkihankkeen tutkijalle

Kvantumin kärkihankkeissa työskenteleville tutkijoille on myönnetty Suomen Akatemian viisivuotisia akatemiatutkijan ja kolmivuotisia tutkijatohtorin rahoituksia.

Tutkijatohtori Sami Kivelä on saanut akatemiatutkijan rahoituksen (Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, päätös 3.5.2018) tutkimusaiheelle ”Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset”. Projektissa tutkitaan, miten lajit sopeutuvat kaupunkiympäristöön. Hankkeen kuvaus löytyy Suomen Akatemian sivulta. Tutkimusprojektin rahoitus on 438 874 €. Sami Kivelä työskentelee tutkijatohtorina Kvantumin kärkihankkeessa Diversity of species interactions: a missing key for understanding biodiversity in a changing world.

Tutkijatohtori Matti Silveri on saanut akatemiatutkijan rahoituksen (Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, päätös 17.5.2018) tutkimusaiheelle ”Monen kappaleen lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöt suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa” (hankkeen kuvaus). Tutkimusprojektin rahoitus on 438 874 €. Matti Silveri johtaa Kvantumin Emerging projects -ohjelman projektia “Localization and dissipation in superconducting quantum simulations”.

Tutkijatohtorit Pertti Ala-Aho ja Petr Stepanek ovat saaneet Akatemian tutkijatohtorin rahoituksen (Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, päätös 17.5.2018). Molempien projekteille myönnetty rahoitus on noin 255 000€. Pertti Ala-Ahon projektin tutkimusaihe on ”Minne vesi katoaa kun lumi sulaa? Uusi ajallinen ja alueellinen ulottovuus veden stabiilien isotooppien yhdistämisessä pohjoisten alueiden hydrologiseen mallinnukseen (hankkeen kuvaus). Ala-Aho työskentelee Kvantumin kärkihankkeessa Surface-groundwater interaction in boreal peatland-esker systems: conceptualization of hydrogeological process, integrated numerical modelling and assessment of climate change. Petr Stepanekin projektin tutkimusaihe on Ydinmagneto-optinen spektroskopia (hankkeen kuvaus). Stepanek työskentelee Kvantumin kärkihankkeessa Frontiers of Materials NMR.

Viimeksi päivitetty: 22.5.2018