oulun.yliopisto(at)oulu.fi
puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
 LAATUTYÖ

Toiminnan kehittämisen malli > Toiminnan kehittämisen mallin ulkoinen auditointi

Toiminnan kehittämisen mallin ulkoinen auditointi

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on aloittanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien arvioinnit eli auditoinnit vuonna 2005. Auditoinnilla tarkoitetaan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmään kohdistuvaa riippumatonta ulkoista arviointia. KKA auditoi vuoteen 2011 mennessä kaikki Suomen korkeakoulut.

Toiminnan kehittämisen malli auditoitiin marraskuussa 2009. Auditointi läpäistiin hyväksytysti ja se on voimassa kuusi vuotta. Auditoinnin tuloksesta ja Toiminnan kehittämisen mallin vahvuuksista ja kehittämissuosituksista voi lukea lisää KKA:n auditointiryhmän toimittamasta auditointiraportista ja raportin tiivistelmästä.

Seuraava laatujärjestelmän auditointi toteutetaan vuonna 2015. Kolmen vuoden kuluttua auditoinnista KKA kutsuu Oulun yliopiston seuranta- ja kehittämisseminaariin, jossa yliopisto muiden samoihin aikoihin auditoitujen korkeakoulujen kanssa vertaiskehittävät laatujärjestelmiään. Seminaarissa kukin korkeakoulu kertoo auditoinnin jälkeisestä kehittämistyöstä ja arvioi laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuutta toiminnan kehittämiseen.

Vuonna 2009 toteutettu Toiminnan kehittämisen mallin auditointi oli ensimmäinen kaikki toiminnot kattavan laatujärjestelmän auditointi Oulun yliopistossa. Toiminnan kehittämisen mallin rakentamisesta ja käyttöönotosta vastasi laatutyön ohjausryhmä TOPQA. Toiminnan kehittämisen mallin rakentamiseen, mallin auditointiin ja laatutyön kehittämiseen osallistui laajasti yliopiston henkilökuntaa ja opiskelija-aktiiveja mm. Laatutyön asiantuntija -koulutuksen ja opiskelijoille suunnatun Laatutyöpajan välityksellä. Ulkoiseen auditointiin valmistuduttiin toteuttamalla sisäinen auditointi keväällä 2009. Yliopistoyhteisö osallistui aktiivisesti myös auditointia varten kootun auditointiaineiston kokoamiseen.

Lisätietoa ja materiaalia liittyen vuoden 2009 auditointiin voi lukea Toiminnan kehittämisen mallin ulkoinen auditointi 2009 -sivulta.