Henkilöjäsenet

Reino Aula

Veikko Halonen

Terttu Harju

Pentti Antero Hätälä

Seppo Juhani Heikkilä

Uki Matti Juhana Heikkinen

Raija Halonen

Riitta Herva

Elja Herva

Antti Hietala

Eeva-Liisa Hietala

Kalervo Hiltunen

Pirkko Hiltunen

Juha Hulkko

Alli Huovinen

Satu Huttunen

Markku Juntti

Veli-Matti Jääskeläinen

Pekka Matti Olavi Järvensivu

Sakari Jussi-Pekka

Juha-Pekka Kallunki

Jorma Kangas

Katja Karimo

Riitta Kaarina Karjarinta

Jari Karppinen

Heikki Kauppi

Antti Kauppila

Kari Kivirikko

Keijo Koivisto

Mikko Korteniemi

Raimo Kuismin

Marja Hannele Laatio

Pekka Laatio

Matti Lahdenperä

Lauri Lajunen

Pipu Lantto

Ilkka Lantto

Jaakko Tapani Lenkkeri

Mauno Lilja

Timo Lindborg

Pekka Meriläinen

Johanna Myllyharju

Valde Määttä

Timo Johannes Niemi

Jaakko Niinimäki

Jouko Niinimäki

Timo Juhani Niinimäki

Toivo Ensio Nissinaho

Tero Ojanperä

Jorma Paturi

Saara Pekkarinen

Matti Pietikäinen

Hannu Juhani Pietilä

Taina Pihlajaniemi

Pertti Pirttiniemi

Matti Pörhö

Markku Pulkkinen

Veli-Matti Puutio

Eva Maria Raudasoja

Juha Risteli

Leila Risteli

Paula Rossi

Jarmo Salanko

Petri Sahlstöm

Pekka Sarlund

Terttu Savolainen

Olli Silvén

Esko Suhonen

Reijo Einari Tauriainen

Eero Timonen

Eero Vallström

Paavo Vasala

Ari Vaulo

Iikka Juhani Väyrynen

Markku Vimpari

Irma Virtanen

Viimeksi päivitetty: 7.12.2015