LeaF – Innovatiivisia ratkaisuja oppimiseen ja vuorovaikutukseen

LeaF-infrastruktruuri on osa Oulun yliopiston infrastruktuuriyksikköä. LeaF tarjoaa edellytykset monitieteiseen oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. LeaF:ssa hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja sekä kehitetään digitaalisia oppimis- ja vuorovaikutusympäristöjä. LeaF on osa ihmistieteiden painoalayksikön Eudaimonia Instituutin toimintaa ja tukee Oulun yliopiston tutkimusstrategiaa Ihmiset muuttuvassa maailmassa.