Hakulomake

 

Esittely

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Lääketieteellinen tiedekunta on korkeatasoinen tutkimus- ja oppimisympäristö, jossa koulutetaan terveydenhuollon monialaisia asiantuntijoita ja osaajia haastaviin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Laaja-alaisessa terveystieteiden eri osa-alueita edustavassa tiedekunnassa koulutetaan terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita sekä hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatteja kaikkiaan kahdeksassa eri koulutus- ja tieteenalaohjelmassa. Lisäksi tiedekunta vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta, josta valmistuu hammaslääketieteen, lääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita sekä erikoislääkäreitä ja –hammaslääkäreitä.

Lääketieteellinen tiedekunta on moni- ja poikkitieteinen yhteisö, joka edistää sivistystä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä erityisesti Pohjois-Suomessa. Lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena on olla kansainvälisesti ja kansallisesti vaikuttava, tunnustettu ja profiloitunut tutkimus- ja oppimisyhteisö, jolla on sekä sivistys- että hyötytehtävä. Tiedekunta on merkittävä osa globaalia innovaatiojärjestelmää.

Tiedekunta käyttää tutkimus- ja opetustyössään tehokkaasti hyväkseen laaja-alaisuuttaan ja sillä on kansainvälisesti vahva asema tutkimuksen vahvuusalueillaan kohorttitutkimuksissa, side- ja tukikudostutkimuksessa sekä sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa. Tiedekunta on merkittävä alueellinen vaikuttaja erityisesti Pohjois-Suomen osaamisessa ja se edistää tehtäväaloillaan alueen henkistä hyvinvointia ja fyysistä elämisen laatua.

Tiedekunnan toiminnot ovat keskittyneet Oulun kaupungin Kontinkankaan alueelle, missä tiedekunnan laitokset sijaitsevat yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

 
Alkuun