Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta on monitieteinen ja poikkitieteellinen, alueellisesti vaikuttava yhteisö päämääränään edistää niin sivistystä kuin fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä erityisesti Pohjois-Suomessa.

Tiedekunta sijaitsee Kontinkankaan hyvinvointikampuksella, Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä ja on yksi maamme monipuolisimmista lääketieteen ja terveystieteiden tutkimus- ja koulutusyksiköistä. Kampus on ainutlaatuinen keskittymä tutkimusta, opetusta, hoitoa ja yrittäjyyttä.

Yliopisto kouluttaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja sekä terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita kuudessa eri tutkinto- ja tieteenalaohjelmassa sekä vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta.

Lääketieteellinen tiedekunta hyödyntää tehokkaasti laaja-alaisuuttaan ja verkostojaan ja sillä on kansainvälisesti vahva tutkimusprofiili.