Hallinto

Dekaani, professori Anne Remes 040-5080453
Koulutusdekaani, professori Jyrki Mäkelä 050-3492545
Henkilöstöpäällikkö Tiina Hurskainen 040-7040270
Controller Pertti Vuokila

0294 48 5777

Johdon assistentti Anne Vainionpää 0294 485443
Johtava koulutusasiantuntija,
ammatillisen ja tieteellisen
jatkokoulutuksen opintohallinto
Titta Koski 0294 48 7312
Johtava koulutusasiantuntija,
peruskoulutuksen opintohallinto
Piia Rantakokko 0294 48 5603

Viimeksi päivitetty: 1.11.2017