Lukukaudelta toiselle siirtymisen edellytykset

Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (C1 - C4)

Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy.

Kliininen vaihe: 3.-6. lukuvuosi (C5 - C12)

Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Opiskeluoikeuden tarkistaminen on opintoasiainsuunnittelijan vastuulla ja tulee tehdä ennen opetuksen alkua. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

HOPS-lomake

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016