AHOT

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon voidaan lukea hyväksi Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä pääperiaatteita sekä tutkinto-ohjelmakohtaisia ohjeita ja käytäntöjä.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan korvata muualla suoritetuilla opinnoilla tai muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon valinnaisina opintoina (ennen vuotta 2011 aloittaneet opiskelijat).

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon päättää asian laadun mukaan joko oppiaineen pääedustaja tai opintojakson vastuuhenkilö. Opintojen hyväksilukemista haetaan kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää todistus muualla suoritetuista opinnoista.


Hakemus opintojen hyväksilukemiseksi (LL- ja HLL- tutkinnot)

Opinnäytetöiden hyväksiluku

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016