Valinnaiset opinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja vähintään 15.5 opintopistettä (2009 ja 2010 opintonsa aloittaneilla 12.5 opintopistettä). Tutkintoon kuuluvien kaikille pakollisten opintojen laajuus on siten 344.5 opintopistettä (vuonna 2009 ja 2010 opintonsa aloittaneilla 347.5 opintopistettä). Opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä. Vuonna 2011 opintonsa aloittaneille uuden opetussuunnitelman mukaan opiskeleville ei tutkintoon sisälly valinnaisia opintoja.

Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi lääketieteen tutkinto-ohjelmassa tarjottavia valinnaisia opintojaksoja. Tiedot opintojaksoista löytyvät WebOodista. Valinnaisina opintoina voi resurssien puitteissa suorittaa myös tiedekunnan muiden koulutusalojen opintoja sekä muiden tiedekuntien opintoja. Tutkijalinjan opinnot ja vapaaehtoiset harjoittelut voivat myös olla osa valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen tulee muodostaa opiskelijan osaamista syventävä tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan (HOPS).

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää muualla suorittamiaan opintoja tutkintoon kuuluviksi valinnaisiksi opinnoiksi, tulee hänen toimittaa opintohallinnon palvelupisteeseen hakemus opintojen hyväksilukemiseksi. Hakemukseen tulee liittää todistus muualla suoritetuista opinnoista sekä selvitys opintojakson tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. Päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta valinnaisiksi opinnoiksi tekee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Hakemus opintojen hyväksilukemiseksi

Lääketieteen valinnaisiin opintoihin hyväksyttävät opinnot

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016