Tutkielma ja kypsyysnäyte

Tutkielma ja kypsyysnäyte

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (080705S Tutkielma). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeseen (040300A Äidinkielen koe) ilmoittaudutaan WebOodissa. Kypsyysnäytteen voi suorittaa kerran kuukaudessa lukukauden aikana (syyskuu-toukokuu) järjestettävinä perjantain yleisinä tenttipäivinä. Kypsyysnäytettä ei voi suorittaa kesäkuun ja elokuun yleisinä tenttipäivinä. Tarkista mahdolliset ajankohdat tiedekunnan yleisten tenttien listasta. Kypsyysnäytteeseen tulee ilmoittautua 10 pv ennen tenttipäivää. Lisätietoa kypsyysnäytteestä

 

Opinnäytetöiden sähköinen palautus LATURI

Hammaslääketieteen ja lääketieteen opinnäytetöissä (syventävien tutkielmat) on käytössä sähköinen opinnäytteiden palautus- ja julkaisujärjestelmä Laturi. Arvioitavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö.

Kuvaus ja ohjeet opinnäytetöiden palautusprosessista

Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille Laturin käyttöön: http//laturi.oulu.fi

Opinnäytetyön muuntaminen pdf/A tiedostomuotoon Laturia varten:  https://muuntaja.oulu.fi/

Oulun yliopiston kirjaston Jultika -julkaisuarkisto

Viimeksi päivitetty: 24.11.2017